20 Cdo 124/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 124/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. B., zastoupené advokátem, proti povinnému J. K., pro 2.788,47- CAD s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 31 E 2817/95, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2002, č.j. 18 Co 217/2002-50, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 243b odst. 1, § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2 a § 243c odst. 2, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu