20 Cdo 1214/2010
Datum rozhodnutí: 21.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 1214/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a.s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 452 44 782, proti povinným 1) P. L. , 2) F. L. , a 3) V. M. , zastoupenému Mgr. Pavlem Dvořákem, advokátem se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Strojírenská 2269/36, pro 115.216,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 12 Nc 611/2008, o dovolání třetího povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. května 2009, č. j. 26 Co 749/2008 - 34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :
Krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), odvolání třetího povinného proti usnesení ze dne 2. 5. 2008, č. j. 12 Nc 611/2008 - 7, jímž okresní soud nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu téhož soudu ze dne 24. 1. 2008, č. j. 21 Ro 1946/2007 - 34, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 115.216,75 Kč s úrokem z prodlení ve výši 22,8 % ročně od 24. 4. 2004 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 4.610,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, s tím, že plněním jednoho z povinných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost ostatních povinných a že povinní 1) a 2) jsou povinni plnit společně a nerozdílně, exekuci na majetek povinných, jejímž provedením pověřil JUDr. Karla Urbana, soudního exekutora Exekutorského úřadu se sídlem v Brně.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal třetí povinný dne 17. 8. 2009 dovolání, doručené soudu prvního stupně dne 18. 8. 2009, které vzal prostřednictvím soudem mu ustanoveným zástupcem podáním ze dne 9. 3. 2010, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2010

JUDr. Olga Puškinová,v.r. předsedkyně senátu