20 Cdo 1197/2017
Datum rozhodnutí: 09.05.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.20 Cdo 1197/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, s místem doručení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberec a Ústecký kraj, Mírové náměstí č. 3486/35c, Ústí nad Labem, proti povinnému V. M. , Ch., pro 30 610 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno město, pod sp. zn. 030 EX 50103/13, o dovolání JUDr. Jiřího Doležala MBA, LL.A., bytem v Plzni, Jablonského č. 604/7 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 10. 2016, č. j. 14 Co 497/2016 79, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 1. 3. 2016, č. j. 030 EX 50103/13-72, kterým soudní exekutor JUDr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno - město, uložil bývalému soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Doležalovi, MBA, LL.A., pořádkovou pokutu ve výši 10 000 Kč.
Usnesení odvolacího soudu napadl JUDr. Jiří Doležal, MBA, LL.A., dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání bývalého soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležela MBA, LL.A., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř., neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty dovolateli.
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
S ohledem na výsledek dovolacího řízení se rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nezdůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. 5. 2017 JUD. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu