20 Cdo 114/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 114/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s. (dříve Bohemia Faktoring, s. r. o.), se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinné PV Entertainment s. r. o. , se sídlem v Praze 6, U Silnice č. 751/33, identifikační číslo osoby 26710200 , pro 186 277,42 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 228/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č. j. 68 Co 49/2016-242, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č. j. 68 Co 49/2016-242, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 24. ledna 2017 své dovolání v celém rozsahu zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. 2. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu