20 Cdo 1126/2010
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 1126/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné STONE HEARTH CZ, s.r.o. , se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, Nádražní 668, identifikační číslo osoby 46977066, zastoupené JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D, advokátem se sídlem ve Velkém Meziříčí, Náměstí č. 18, proti povinné Tělocvičné jednotě Sokol Doubravník , se sídlem v Doubravníku 51, identifikační číslo osoby 71248935, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, pro 18.507,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 E 20/2002, o dovolání České obce sokolské, se sídlem v Praze 1, Malé Straně, Újezd 450/40, Tyršův dům, identifikační číslo osoby 00409537, zastoupené JUDr. Hanou Mrázkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Kaštanová 34, proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě ze 17. 12. 2009, č. j. 54 Co 1132/2009-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala Česká obec sokolská dovolání, které pak podáním z 11. 5. 2011, doručeným Nejvyššímu soudu 16. 5. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že účastníci se práva na náhradu nákladů tohoto řízení (srov. dohodu o mimosoudním vyrovnání z 18. 3. 2011, jež je přílohou zpětvzetí dovolání) výslovně vzdala.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2011
JUDr. Vladimír Mikušek, v. r. předseda senátu