20 Cdo 1126/2004
Datum rozhodnutí: 14.10.2004
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1126/2004-22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka a ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Š., zastoupeného advokátkou, proti povinnému J. S., prodejem movitých věcí, pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 1609/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 12.prosince 2003, č.j. 40 Co 1300/2003-11, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, které před tím, než o něm bylo rozhodnuto, vzala zpět.

V důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, povinnému však žádné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2004

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu