20 Cdo 1123/2005
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1123/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému A. M., pro 3.000,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 30 E 131/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1.9.2004, č.j. 25 Co 236/2004-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které předtím, než o něm bylo rozhodnuto, vzal zpět.

V důsledku toho Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, oprávněné však žádné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu