20 Cdo 1110/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1110/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné T. G., s.r.o., proti povinné obci Z. Z., zastoupené advokátem, o nařízení exekuce, pro 1.086.460,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 Nc 4223/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soud v Plzni ze dne 31.10.2003, č.j. 11 Co 623/2003-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci k vydobytí 1.086.460,- Kč s příslušenstvím, a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. J. Š.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, které dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzala zpět.

V důsledku tohoto procesního úkonu dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu podle § 87 a násl. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v. r.

předseda senátu