20 Cdo 109/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 238a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 109/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Z. M. proti povinnému P. H., zastoupeného advokátem, pro částku 205.430,- Kč s příslušenstvím zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 1 E 1493/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. května 2002, č. j. 8 Co 407/2002-22, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno.V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu