20 Cdo 1079/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 1079/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D&I CONSULTING Limited , se sídlem v Londýně, 29 Juliana Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, N2 0TJ, číslo 4867734, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 51a, proti povinnému J. N. , zastoupenému JUDr. Jaroslavem Skákalem, advokátem se sídlem v Semilech, Nádražní 24, za účasti vydražitele J. H. a jeho manželky P. H., pro 5 000 000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 0 E 1406/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 10. 2010, č. j. 24 Co 326/2010-664, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 1. 4. 2010, č. j. E 1406/2000-473, ve výroku II a v té části výroku I, jíž byl udělen příklep vydražiteli J. H. (výrok I.); v části, výroku I, jíž byl udělen příklep též P. H., usnesení Okresního soudu změnil tak, že se P. H. příklep neuděluje (výrok II).

Proti usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které vzal podáním ze dne 10. 2. 2011, doručeným Okresnímu soudu v Semilech 11. 2. 2011, zpět.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větou první o. s. ř.; oprávněnému ani vydražiteli, jež by měli na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27.dubna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu