20 Cdo 1073/2012
Datum rozhodnutí: 15.08.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 1073/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně A. K. , proti žalovanému JUDr. D. Č. , o vyloučení majetku z exekuce, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 5 C 356/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 26 Co 26/2009 - 92, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2011, č. j. 26 Co 26/2009 - 92, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 21. 7. 2008, č. j. 5 C 356/2007 - 23 [jímž byly z exekuce vedené na majetek povinného P. K., k uspokojení pohledávky oprávněného JUDr. D. Č., nařízené rozhodnutím téhož soudu ze dne 10. 9. 2007, č. j. 7 Nc 3070/2007 - 9, vyloučeny peněžní prostředky na účtu žalobkyně - manželky povinného, č. ú. 94-43870647/8060, vedeném u peněžního ústavu Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky] a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Odvolací soud totiž rozhodl zcela v souladu se závazným právním názorem Nejvyššího soudu vysloveným v jeho předcházejícím rozsudku ze dne 22. června 2011, č. j. 20 Cdo 2784/2009 - 70, jímž dřívější rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. března 2009, č. j. 26 Co 26/2009 - 36, zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení. Na závěrech uvedených v citovaném rozhodnutí dovolacího soudu nemůže ničeho změnit ani námitka v dovolání, že odvolací soud vůbec skutkově nezkoumal, zda finanční prostředky na účtu stavebního spoření žalobkyně náleží do společného jmění manželů, jejich nabytí a zda z tohoto pohledu jsou v daném případě způsobilým předmětem exekuce § 320 odst. 1 tj. právo povinného na peněžní prostředky, které jsou uloženy na účtu jiného majitele (i manžela) a svědčí k nim právní titul společného jmění manželů , že nebyl prokázán opak, účet byl založen za trvání manželství a SJM v rámci jeho zúžení nebylo vypořádáno , neboť jak Nejvyšší soud ve zrušujícím rozsudku uvedl, ve společném jmění mohou být jen peněžní prostředky z účtu již vybrané , a to majitelem účtu . Na tomto závěru dovolací soud nemá důvodu cokoliv měnit.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaný nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu