20 Cdo 1032/2017
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 1032/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PARADISE ISLANDS HOLDING LTD ., reg. č. 008477 se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychely, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinnému D. Š. , K., pro 14.519,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíne pod sp. zn. 29 EXE 445/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. června 2016, č. j. 26 Co 222/2016-239, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 6. 2016, č. j. 26 Co 222/2016-239, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním dovolatelky, doručeným dovolacímu soudu dne 25. 1. 2017, výslovně vzato v celém rozsahu zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 3. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. pověřený člen senátu