20 Cdo 1011/2017
Datum rozhodnutí: 03.04.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 1011/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v právní věci oprávněné Z. H. , zastoupené Mgr. Ing. Tomášem Veselým, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 92, proti povinné Z. H. , zastoupené JUDr. Stanislavou Aksamitovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí č. 1484, pro 1 246 510 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 E 91/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 29. září 2016, č. j. 18 Co 406/2016-425, takto:

I. Dovolání povinné se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 29. září 2016, č. j. 18 Co 406/2016-425, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 21. června 2016, č. j. 16 E 91/2011-376, jímž byl zamítnut návrh povinné na odklad výkonu rozhodnutí, nařízený usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 20. června 2011, č. j. 16 E 91/2011-20, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 31. října 2011, č. j. 23 Co 478/2011-27, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. 4. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu