1 VSPH 653/2016-B-188mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-I v--lv v- v Ivlv v I l-"vv vvuvnvvv

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20l6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, právnická, ID: ČEZ PRODE 4

Typ DS: PO Číslo věřitele: 11

ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: mcekar

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:03 13.05.2016 13:44:04

Jana Sušická 16.05.2016 04:40:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:44:03 13.05.2016 13:44:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 04:40:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:40

Sušická Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v--'----v-I I-vvvvv vvlv I l . I v-v I lvu-"vnnvvvv J I'

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20l6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, obch.náz. Krajská pobočka pro h|. m. Prahu, právnická, ID: VSEOBECNA41197518199

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 12 všEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠ'Í'OVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 13000 Praha 3, cz ID DS: i48ae3q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 13:44:31 13.05.2016 13:44:32

Jana Sušická 13.05.2016 13:44:32

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 13:44:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:44:32 13.05.2016 15:00:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:27 Kontrolu provedl: Sušická Jana

14.05.2016 02:01

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-II-vl l .v vvvv I~--'vv-v lvlvvv lv

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, právnická, ID: ČESKÝ TEL60193336 42

Typ DS: PO Číslo věřitele: 13

02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: d79ch2h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:23 13.05.2016 13:44:24

Jana Sušická 16.05.2016 00:30:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:44:23 13.05.2016 13:44:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 00:30:00 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

16.05.2016 00:47

Sušická Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-vv-vv lvl vl-lvvv 'Il vv lv Ivvlvvlvvlvlvlv

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 Mgr. Tománek Karel advokát, advokát, ID: TOMÁNEKKARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 14

KareI Tománek-Mgr. KareI Tománek, advokátní kancelář, Sokolská 505, 25722 Čerčany, CZ ID DS: eyyf4zg

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 13:44:06 13.05.2016 13:44:07

Jana Sušická 16.05.2016 08:29:26

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:44:06 13.05.2016 13:44:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 08:29:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:40

Sušická Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vuvvlvlll vvv Il vv v lv- vvvvuul lvl'

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, právnická, ID: ČESKÁ SPR6963 5

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 15

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:45 13.05.2016 13:44:46

Jana Sušická 13.05.2016 13:44:46

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:44:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:45:34 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl: Sušická Jana

14.05.2016 02:01

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vavl lv v". lvlvlv lvvlv vlv. vvvvvv-u

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, ostatní OVM, ID: ZDRAVOTNI47114304 19

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 16

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 13000 Praha 3, CZ ID DS: 9swaix3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.201613:44:19 13.05.2016 13:44:20

Jana Sušická 13.05.2016 13:44:20

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 13:44:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:44:20 13.05.2016 14:00:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:27 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:01

Sušická Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v--vvv-vlvv vvlvv l I l v vv-lv II

"v lvlvvv l

95lNS 7840/2009 --usnesení |h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 JUDr. Nypl Miroslav, IČ: 66215781, advokát, ID: NYPL MIRO 16

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 17

Miroslav Nypl-Nypl Miroslav, JUDr., advokát, Dukelská třída 15/16, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: at8gq5q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 13:44:20 13.05.2016 13:44:21

Jana Sušická 16.05.2016 09:07:52

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:44:20 13.05.2016 13:44:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 09:07:52 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:40

Sušická Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v--vv v Iv-Il' lv vvvvl VVN-v-vl v

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 Euroinsolvence v.o.s., IČ: 29024382, ins. správce, ID: EUROINS 1 Typ DS: PO

Euroinsolvence v.o.s., Nábřeží 599, 76001 Zlín, CZ

ID DS: jtejj74

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:25

Jana Sušická 13.05.2016 13:55:15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 13:44:25 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:44:25 13.05.201613:55:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:01

Sušická Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvlvlv u-.-lv -Iv 'vlvv vvlnvlvuvlvv

95lNS 7840/2009 --usnesení |h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 R-INCON, s.r.o., IČ: 49354205, právnická, ID: R-INCON49354205 1 Typ DS: PO

R-INCON, s.r.o., Machatého 681/6, 15200 Praha 5, CZ

ID DS: hs3vzyw

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:07 13.05.2016 13:44:09

Jana Sušická 23.05.2016 13:44:09

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

13.05.2016 13:44:07 13.05.2016 13:44:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:44:09 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl: Sušická Jana

24.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvvvvlv-vlvv lvl' 'vvi l l lv-vvlvvvlv

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 Petričko Alexander, IČ: 66201730, obch.náz. advokát, advokát, ID: PETRIČKALEX000000 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Alexander Petričko-Petričko Alexander, advokát, Chrastavská 188/27, 46001 Liberec, CZ ID DS: 2vbgmmv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 13:43:22 13.05.2016 13:43:23

Jana Sušická 16.05.2016 07:41 :42

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 13:43:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:43:23 16.05.2016 07:41:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:40

Sušická Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv- I .vv vvvl lvlvv "Iv-v" Iv-vl II .vvi

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 Městské státní zastupitelství v Praze, IČ: 00026000, ostatní OVM, ID: +MĚSTSKÉ 1 Typ DS: OVM

Městské státní zastupitelství v Praze, náměstí 14. října 2188/9, 15000 Praha 5, CZ ID DS: ijeabe3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.201613:43:18 13.05.2016 13:43:20

Jana Sušická 13.05.2016 13:43:20

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.201613:43:19 13.05.2016 13:43:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:53:52 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:27 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:01

Sušická Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i v-J'v-v-i--v-vvvvv .lvl-vvlv lvv 'vvv 'vv-v Iv-Ul-lv

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 PROFI TREND v.o.s., IČ: 49903829, právnická, ID: PROFI TRE49903829 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 8

P R O F l T R E N D v.o.s., Liberec VI, Gagarinova ul. 749

ID DS: q6wrrsz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:05

Jana Sušická 17.05.2016 22:54:50

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 13:44:05 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:44:05 17.05.2016 22:54:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:26 Kontrolu provedl:

18.05.2016 00:19

Sušická Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-I vva-lv vv. I Ivvv vvlv vvvv .vv Ivvvv

95lNS 7840/2009 --usnesení KANCELÁŘ

|h.20/6, tisková skupina 17950-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

1 vsph 653 2016 zrušneí k 2016/05/09 10:34:08 ČESKÝ ROZHLAS, IČ: 45245053, ostatní OVM, ID: ČESKÝ ROZHLA45245053

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 9

ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, 12000 Praha 2, cz

ID DS: rnaadje

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 13:44:21 13.05.2016 13:44:22

Jana Sušická 13.05.2016 13:44:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.2016 13:44:21 13.05.2016 13:44:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 14:58:42 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 12:27 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:01

Sušická JanaSpisová značka:951NS 7840/2009 Identifikace dotazu:17950-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 11:17 Kontrolu provedl: Sušická Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:13 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l3 adresátů přístupná DS:13 adresátůAdresát:Petričko Alexander, IČ: TYPIadvokát lDzPETRlČKALEXOOOOOO 1 66201730, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2ngmmV Stav DS Přístupná

Název DS Alexander Petričko, firma: Alexander Petričko, advokát, eV.Č. 490 IČ: 66201730 Adresa: Chrastavská 27/188, 46001 Liberec, CZ nar. 14.04.1959

AdresátzMĚstské státní zastupitelství v TYPľostatní OVM ID:+MĚSTSKÉ 1 Praze, IČ: 00026000, ostatní OVM Údaje o schránce: typ oVM ID DS:ijeabe3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městské státní zastupitelství V Praze IČ: 00026000

Adresa: náměstí 14. října 9/2188, 15000 Praha 5, CZ

V

AdresátzPROFI TREND v.o.s., IC: Typľprávnická IDzPROPl TRE49903829 1 49903829, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:q6wrrsz Stav DS Přístupná

Název DS firma: P R O P l T R E N D v.o.s. IČ: 49903829

Adresa: Gagarinova ul. 749, 46007 Liberec V1

AdresátzčESKÝ ROZHLAS, IČ: 45245053, TYPľostatní OVM ID:ČESKÝ ROZHLA45245053 ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:rnaadje Stav DS Přístupná

Název DS firma: ČESKÝ ROZHLAS IČ: 45245053 Adresa: Vinohradská 12/1409, 12000 Praha 2, CZ

AdresátzčEZ Prodej, s.r.o., IČ: TYPľprávnická 1D:ČEZ PRODE 4 27232433, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:mcekar Stav DS Přístupná

Název DS firma: ČEZ Prodej, s.r.o. IČ: 27232433 Adresa: Duhová 1/425, 14000 Praha 4, CZ

Adresátn'Všeobecná zdravotní pojištbvna 'Typľprávnická. ID:VŠEOBECNÁ41197518199 české republiky, IČ: 41197518, obch.náz. Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, právnická Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:i48ae3q Stav DS Přístupná

Název DS firma: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 41197518 Adresa: Orlická 4/2020, 13000 Praha 3, CZ

AdresátzTelefónica 02 Czech Republic, Typľprávnická ID:ČESKÝ TEL60193336 42Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112Ra.s., IČ: 60193336, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:d79ch2h Stav DS Přístupná

Název DS firma: 02 Czech Republic a.s. IČ: 60193336

Adresa: Za Brumlovkou 2/266, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Tománek Karel advokát, TYPľadvokát ID:TOMÁNEKKARE_ 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:eyyf4zg Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Tománek, firma: Mgr. Karel Tománek , advokát, ev.c. 4074 IČ: 61662038 Adresa: Sokolská /505, 25722 Čerčany, CZ nar. 31.03.1961

Adresátzčeská správa sociálního TYPľprávnická ID:ČESKÁ SPR6963 5 zabezpečení, IČ: 00006963, právnická Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963

Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

Adresát:Zdravotní pojišťbvna TYPľostatní OVM ID:ZDRAVOTNÍ47114304 19 ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, ostatní OVM

Údaje o schránce: typzoVM ID DS:9swaix3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky IČ: 47114304 Adresa: Vinohradská 178/2577, 13000 Praha 3, CZ

Adresát:JUDr. Nypl Miroslav, IČ: Typľadvokát 1D:NYPL MIRO 16 66215781, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK lD DS:at8gq5q Stav DS Přístupná

V

Název DS Miroslav Nypl, firma: JÚDr. Miroslav Nypl, advokát, ev.c. 3015 IČ: 66215781 Adresa: Dukelská třída 16/15, 50002 Hradec Králové, CZ nar. 20.03.1967

V

AdresátzEuroinsolvence v.o.s., IC: TYPľins. ID:EUROINS 1 29024382, ins. správce Správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:jtejj74 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Euroinsolvence v.o.s. IČ: 29024382

Adresa: Nábřeží /599, 76001 Zlín, CZ

Adresát:R.-INCON, s.r.o., IČ: 49354205, TYPľprávnická IDzR-INCON49354205 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:hs3vzyw Stav DS Přístupná Název DS firma: R-INCON, s.r.o. IČ: 49354205

Adresa: Machatého 6/681, 15200 Praha 5, CZ

nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 3 AAM112R