1 VSPH 338/2013-B-45
KSUL 71 INS 13033/2011 1 VSPH 338/ 2013-B-45

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy J UDr. Františka Kučery a soudců J UDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla V insolvenční věci dlužníka: BETONSTAV TEPLICE, a.s., identifikační číslo 63149435, sídlem Brno-Žabovřesky, Minská 3173, zast. Doc. JUDr. Milanem Kindlem, CSc., advokátem se sídlem v Praze, Zborovská 1931, za účastí Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, o odvolání věřitele č. 41 Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplice, Třebízského 3020, zast. Mgr. Jiřím Zrůstkem, advokátem se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 13033/2011-B-26 ze dne 5. prosince 2012, takto: Odvolání se 0 d m í t á .

Odůvodněnh Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením odvolal člena věřitelského Výboru-věřitele č. 41 Jaroslava anonymizovano (dále jen odvolatel ) z funkce člena věřitelského Výboru podle § 63 odst. 3 IZ.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal.

Podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 22.3.2013 (B-41) sdělil odvolatel, že z funkce člena věřitelského Výboru odstupuje.

Za daného procesního stavu Věci posoudil Vrchní soud v Praze odvolání jako bezpředmětné, a proto je podle § 218 o.s.ř. odmítl.

P 0 u č e ní : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. března 2013

J UDr. František K u č e r a, V.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová