1 VSPH 311/2013-B-71
KSPH 37 INS 24574/2012 1 VSPH 311/2013-B-71

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka LESS & TIMBER, s.r.o., IČO 27095835, sídlem Bohdaneč 136, do níž vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Praze, o odvolání Deutsche Leasing ČR, s.r.o., IČO 25723758, sídlem Praha 5-Smíchov, Plzeňská 3217/16, zast. JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou, sídlem Praha 1, Platnéřská 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. února 2013, č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-55, takto:

I. Řízení o odvolání ze dne 8. února 2013 (B-61) se z a s t a v u j e. II. Odvolání se dne 8. února 2013 (B-64) se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze napadeným předběžným opatřením ze dne 5.2.2013, č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-55 nařídil povinné Deutsche Leasing ČR, s.r.o. (dále jen povinná), aby se zdržela odebrání kolového nakladače Volvo L45F, VIN: VCE0L45FL01960241 (dále jen věc), který má v držení dlužník LESS & TIMBER, s.r.o. (dále jen dlužník), a aby strpěla dlužníkovo užívání věci dle podmínek smlouvy o leasingu s opcí č. 154230610, ze dne 7.6.2010.

Proti tomuto předběžnému opatření se povinná včas odvolala elektronickým podáním ze dne 8.2.2013 došlým soudu téhož dne v 17:50 hod. (A-61), jež posléze vzala zpět dalším elektronickým podáním ze dne 8.2.2013 došlým soudu téhož dne v 19:20:13 hod. (A-63), přičemž následujícím elektronickým podáním ze dne 8.2.2013 došlým soudu téhož dne v 19:20:18 hod. (B-64) se odvolatelka proti předběžnému opatření znovu odvolala.

Odvolací soud proto odvolací řízení a v pořadí prvém odvolání (B-61) podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil a v pořadí druhé odvolání (B-64) podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. března 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová