1 VSPH 294/2009-A-28
KSHK 40 INS 3769/2008 1 VSPH 294/2009-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Dvoře Králové, J. Wolkera 1050, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 3769/2008-A-22/celk.2 ze dne 21. dubna 2009,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 3769/2008-A-22/celk.2 ze dne 21. dubna 2009 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 3769/2008-A-22/celk.2 ze dne 21.4.2009 zastavil řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, jejíž úhrada byla dlužnici uložena usnesením ze dne 13.11.2008 potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 320/2008-A-19 ze dne 25.3.2009.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, neboť posléze se jí podařilo potřebné finanční prostředky opatřit a požadovanou zálohu zaplatila. O tom svědčí připojený doklad o platbě (poštovní poukázka ze dne 6.5.2009).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je za nynějšího stavu věci důvodné.

Soud prvního stupně nikterak nepochybil, když po dlužnici v souladu s § 108 insolvenčního zákona požadoval zálohu na náklady insolvenčního řízení, a rovněž tak mu nelze důvodně vytýkat, pokud z důvodu absence její úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil, neboť takový postup mu insolvenční zákon v § 108 odst. 3 umožňuje. V době rozhodování odvolacího soudu je však situace taková, že dlužnice zálohu uhradila, jak je zřejmé ze záznamu účtárny Krajského soudu v Hradci Králové o složení částky 5.000,-Kč ze dne 12.4.2009.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26. května 2009

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Jarešová