1 VSPH 28/2013-A-54
KSPA 59 INS 4391/2012 1 VSPH 28/2013-A-54

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: Plastová okna, s.r.o., IČO 64255492, sídlem v Útěchově 53, 571 01 Moravská Třebová, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 4391/2012-A-47 ze dne 4. prosince 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením zjistil dlužníkův úpadek a na jeho majetek prohlásil konkurs, a zároveň ustanovil insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal podáním ze dne 5. prosince 2012. Podáním ze dne 24. ledna 2013 vzal své odvolání zpět.

Odvolací soud za popsaného stavu věci odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. ledna 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová