1 VSPH 268/2016-A-35mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-lvl- lv vv vvvv II I I vlvvv l-vlvv

VI -.vv

95lNS 20390/2013 --usnesení |h.15l6, tisková skupina 41763-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

1 vsph 268 2016 záloha Ve 2016/05/18 12:50:53 JUDr. Havlíček Jakub, IČ: 72013541, advokát, ID: HAVLÍČEJAKU 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jakub Havlíček-Advokátní kancelář JUDr. Jakub Havlíček, Divišova 882/5, 50003 Hradec Králové, CZ ID DS: yv6hjk6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

31.05.201615:16:55

Jana Sušická 10.06.201610:15:52

Zprávu vypravil:

Doručeno:

31.05.2016 15:16:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.201615:16:55 10.06.201610:15:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 15.06.2016 09:13 Kontrolu provedl:

11.06.2016 00:03

Sušická JanaSpisová značkaz951NS 20390/2013 Identifikace dotazuz41763-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 12:44 Kontrolu provedl: Sušická Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Havlíček Jakub, IČ: Typľadvokát IDzHAVLÍČEJAKU 1 72013541, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID DS:yv6hjk6 Stav DS Přístupná

V

Název DS Jakub Havlíček, firma: JUDr. Jakub Havlíček, advokát, ev.c. 12584 IČ: 72013541 Adresa: Divišova /882, 50003 Hradec Králové, CZ nar. 17.07.1981 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátůz toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R