1 VSPH 2306/2015-A-150mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvuvvl-lv' l lvvv vv

79INS 3707/2014 , tisková skupina 41613-5/2016

1 vsph 2306.2016.docx 2016/05/18 12:05:09

Vrchní státní zastupitelství v Praze, IČ: 49625586, organizace resortu, ID: VZPHAAB Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Praze, náměstí Hrdinů 1300/11, 14000 Praha 4, CZ ID DS: uzcaety

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 13:31:05 VS12

20.05.2016 13:31 :05 20.05.2016 13:31 :05

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 13:31 :05 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 13:31 :05 20.05.2016 13:34:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 09:01 Kontrolu provedl: VS12

21.05.2016 02:28

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.nv-'lv' lv

.I'vvl v..." lvl v I Iuvlvvvv

79INS 3707/2014 -A-150, usnesení VS, |h. 16/6, tisková skupina 5041 5-512016 LHŮTA Lhůta: 16.06.2016

1 vsph 2306.2016.docx 2016/05/18 12:05:09 JUDr. Jašek Vladimír Ph.D., LL.M., advokát, ID: JAŠEK VLAD 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Vladimír Jašek-Jašek Vladimír, JUDr., Ph.D., LL.M., advokát, Vjirchářích 148/4, 11000 Praha 1, CZ ID DS: t49hdde

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.201611:11:02

Miloslava Blahnová 23.05.2016 11:30:42

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 11:11 :02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 11 :11 :02 23.05.2016 11 :30:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.06.2016 06:50 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :26

Krykorková Vendula

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vvvv lv vliv lllvv 'vvv vv-

79INS 3707/2014 -A-150, usnesení VS, Ih. 16l6, tisková skupina 5041 5-512016 LHŮTA Lhůta: 16.06.2016

1 vsph 2306.2016.docx 2016/05/18 12:05:09 Mgr. Veselý Petr, advokát, ID: VESELÝ PETR 5

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Petr Veselý-Mgr. Petr Veselý, advokát, Široká 36/5, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: w6hizw6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201611:11:04

Miloslava Blahnová 23.05.2016 11:22:43

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 11:11 :04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 11:22:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.06.2016 06:50 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01:26

Krykorková VendulaSpisová značka:79INS 3707/2014 Identifikace dotazuz41613-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 12:17 Kontrolu provedl: V818

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZPHAAB Praze, IČ: 49625586, organizace resortu resortu

Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:uzcaety Stav DS Přístupná

Vrchní státní zastupitelství V Praze

IČ: 49625586

Název DS firma:Adresa: nám.Hrdinů 1300, 14065 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:79INS 3707/2014

Identifikace dotazu:50415-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 09:07 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

AdresátzJUDr. Jašek Vladimír Ph.D., LL.M., advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Typľadvokát TD JAŠEK VLAD

1D DS:t49hdde Stav DS Přístupná

Název DS Vladimír Jašek, rodné příjmení: Jašek, firma: Jašek Vladimír, JUDr., Ph.D., LL.M., advokát TČ: 68784821

Adresa: V Jirchářích 148/4, 110 00 Praha-Nove Město, CZ

01.03.1974

AdresátzMgr. Veselý Petr, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK har.

Typľadvokát ID DS:W6hizw6

ID:VESELÝ PETR Stav DS Přístupná

Název DS PETR VESELÝ, firma: Mgr. PETR VESELÝ, advokát, ev.č. 14470 IČ: 73735515 Adresa: Široká 5/36, 11000 Praha, CZ har. 16.12.1982nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112RMSPH ?91N5.3707/2014-Pal-:Ta e :ní-ť'

Referát prg kancelář:

Usnesení TS Praha na til. 51-1511 aašlí Et'laštł:

1) Zástupci dlužníka: _]L-'Dr. "ladimirjašük, PHJ). 1.] ..TEL-adí-*rikat-di*: DS 2) Zástupci ülíłüu HHE-'I'hüľítľtłiüi R'Igr. I"I

::tr Veselý, advükat-dr.: DS

S dümčcnkanú předuj Spis ?SÚ