1 VSPH 221/2013-A-15
KSPL 20 INS 27856/2012 1 VSPH 221/2013-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Legnoshop, s.r.o., IČO 26329689, sídlem Kyselka 81, zahájené na návrh dlužníka o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. ledna 2013, č.j. KSPL 20 INS 27856/2012-A-8,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením ze dne 4.1.2013, č.j. KSPL 20 INS 27856/2012-A-8 uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (A-9). Své odvolání vzal posléze zpět podáním ze dne 1.2.2013 (A-10) a vyměřenou zálohu uhradil (A-12).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. února 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová