1 VSPH 2022/2014-A-23
KSPL 27 INS 19226/2014 1 VSPH 2022/2014-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Martina Šolína, bytem Buchenwaldská 785/45, Karlovy Vary, o odvolání Mgr. Kateřiny Walterové, bytem Počernická 719/38, Karlovy Vary, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 19226/2014-A-9 ze dne 1. srpna 2014

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 19226/2014-A-9 ze dne 1.8.2014 zamítl návrh Kateřiny Walterové (dále věřitelka), jímž se domáhala nařízení předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se věřitelka včas odvolala. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 13.10.2014 doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzala odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová