1 VSPH 2018/2017-A-24
č. j MSPH 78 INS 8020/2017 1 VSPH 2018 /2017-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. ]iřího Goldsteina a soudců ]UDr, Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Karety v insolvenční věci dlužnice: Mototrading, spol. s r. 0., IČO 17049695, sídlem Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10 zahájené na návrh: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolnomlýnská 22, 787 01 Sumperk o odvolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 17. srpna 2017, č. j. MSPH 78 INS 8020/2017 A-15 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2017, č. j. MSPH 78 INS 8020/ 2017-A-15 se zrušuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 8. 2017, č. j. MSPH 78 INS 8020/2017 3 15 nevyhověl žádosti Lenky anonymizovano (dále navrhovatelky) o osvobození od placení soudního poplatku za odvolání proti usnesení ze dne 20. 4. 2017, č. j. MSPH 78 INS 8020 / 20173 A 4.

Vodůvodnění usnesení soud uvedl, že navrhovatelka podáním ze dne 3. 7. 2017 požádala o osvobození od soudního poplatku z důvodu své nepříznivé finanční situace. Soud jí dne 31. 7. 2017 doručil prohlášení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků s přípisem, aby ho ve lhůtě deseti dnů zaslala vyplněné insolvenčnímu soudu zpět spolu s příslušnými přílohami. Lhůta pro zaslání uplynula dne 10. 8. 2017. Ve stanovené lhůtě nebylo prohlášení o majetkových poměrech soudu doručeno. Proto návrhu na osvobození od placení soudních poplatků nevyhověl.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentovala tím, že formulář, označený?r jako prohlášení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro. osvobození od soudních poplatků, od soudu neobdržela, proto ho nemohla vyplněný předložit.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. Š 212 a S 212a o.s.ř., a aniž nařizoval jednání v souladu s ust. Š 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona, dospěl k těmto závěrům:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že navthovatelka se insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 18. 4. 2017 domáhala zjištění úpadku Mototrading, spol. s r. o. Usnesením ze dne 20. 4. 2017 (č. d. A 4) soud prvního stupně insolvenční návrh v souladu s ust. Š 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl. Proti touto usnesení se navrhovatelka podáním doručeným soudu dne 24. 5. 2017 (č. d. A S) včas odvolala. Soud usnesením ze dne 1. 6. 2017

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulátrunková.

10.

Z: mori 1 IČ! UND ůULU/ ÁUL!(č. d. A-S) jí vyzval, aby zaplatila soudní poplatek za odvolání ve výši 2 000 Kč. Podáním doručenym soudu dne 11.7. 2017 (č.d. A-10) požádala o osvobození od placení soudních poplatků.

Podle ust. 5 4 odst. 1 zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, jde li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podle písm. e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnudm o soudu o insolvenčním návrhu,

Podle položky 22 bod 14. sazebníku poplatků, poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterym se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že navrhovatelka se odvolala proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně odmítl její insolvenční návrh, tedy jedná se o rozhodnutí procesní povahy, kdy se poplatek za odvolání nevybírá. Za této situace soud prvního stupně neměl důvod dlužníci vyzvat k zaplacení soudního poplatku a ta nebyla povinna soudní poplatek platit a neměla tak důvod žádat o osvobození od placení soudního poplatku za odvolání proti uvedenému usneseni.

Lze proto uzavřít, že neexistovaly důvody, proto, aby soud rozhodoval o žádosti o osvobození od placení soudních poplatků, když navrhovatelka není povinna soudní poplatek za odvolání platit proto odvolací soud toto usnesení za přiměřené aplikace ustanovení Š 219a odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu bez náhrady zrušil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 12. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. (jf/4M