1 VSPH 2002/2013-B-22
KSHK 40 INS 3098/2012 1 VSPH 2002/2013-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Laichterova 986, 518 01 Dobruška a Božena anonymizovano , anonymizovano , bytem Laichterova 986, 518 01 Dobruška, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., sídlem Hradec Králové-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. října 2013, č.j. KSHK 40 INS 3098/2012-B-14/celk.2,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 2.10.2013, č.j. KSHK 40 INS 3098/2012-B-14/celk.2, odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil povinnost předat funkci nové správkyni.

Podáním ze dne 17.10.2013 (B-16) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinil jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených.

Podáním ze dne 25.10.2013 (B-17) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila jeho druhá společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen společnice), vzal odvolatel své odvolání zpět.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť odvolání vzal insolvenční správce v průběhu odvolacího řízení zpět. Vycházel přitom z názoru, že společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) činit za něho vůči soudu I. stupně podání, jímž vzala zpět odvolání proti napadenému usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. prosince 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová