1 VSPH 2001/2014-A-14
KSPA 59 INS 12978/2014 1 VSPH 2001/2014-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Polička-Město, Palackého nám. 160, zahájené na návrh navrhovatele Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Polička-Město, 9. května 875, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, ze dne 8. července 2014, č.j. KSPA 59 INS 12978/2014-A-5

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích napadeným usnesením ze dne 8.7.2014, č.j. KSPA 59 INS 12978/2014-A-5 zastavil insolvenční řízení ohledně dlužníka Petra anonymizovano pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel Jan Krupička včas odvolal (č.d. A-6). Své odvolání však vzal posléze zpět podáním ze dne 27.8.2014 (č.d. A-9).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů rozhodl odvolací soud podle § 142 odst. 1 a § 224 odst. 1 o.s.ř., neboť procesně úspěšnému dlužníku tyto nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová