1 VSPH 1837/2015-A-14mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-v. .v l l v l lv lvvv VI v 'uv-VI 'vv-'vv-

91INS 19037/2015 -A-14, tisková skupina 24834-5/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

1VSPH183715.docx 2016/05/11 11:29:22 Mgr. Vondrouš Martin, advokát, ID: VONDROUMART 7 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Vondrouš-Vondrouš Martin, Mgr., advokát, 8. března 21/13, 46005 Liberec, CZ ID DS: k3mfw3h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 16:25:36

Hana Černínská 20.05.2016 08: 1 4:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

19.05.2016 16:25:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 16:25:36 20.05.2016 08:14:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 12:46 Kontrolu provedl:

21.05.2016 01 :17

Burgrová LenkaSpisová značkaz9lľNS 19037/2015 Identifikace dotazuz24834-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 14:47 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Vondrouš Martin, advokát TYPľadvokát ID:VONDROUMART 7 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:k3mfw3h Stav DS Přístupná Název DS Martin Vondrouš, firma: Mgr. Martin Vondrouš, advokát, eV.Č. 10036 IČ: 66257131

Adresa: 8. března 13/21, 46005 Liberec, CZ

nar. 14.02.1975 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R