1 VSPH 1800/2014-A-17
KSPL 29 INS 17489/2014 1 VSPH 1800/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Rokycany, Masarykovo nám. 1, zast. JUDr. Pavlem Šímou, advokátem, sídlem Plzeň, nám. Republiky 237/38, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. července 2014, č.j. KSPL 29 INS 17489/2014-A-6,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením ze dne 10.7.2014, č.j. KSPL 29 INS 17489/2014-A-6, uložil dlužníkovi Františku Peroutkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (A-7). Své odvolání však vzal posléze zpět podáním ze dne 21.8.2014 (A-10).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová