1 VSPH 1621/2012-A-12
KSLB 82 INS 25182/2012 1 VSPH 1621/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Zlatuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Tanvald, U Školky 560, zast. Alexandrem Petričkem, advokátem, sídlem Liberec 2, Chrastavská 188/27, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 19. října 2012, č.j. KSLB 82 INS 25182/2012-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 19. října 2012, č.j. KSLB 82 INS 25182/2012-A-5, se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ve výroku uvedeným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala podáním ze dne 7.11.2012 a posléze podáním ze dne 16.11.2012 vzala zpět svůj insolvenční návrh.

Odvolací soud proto postupoval podle § 222a odst. 1 o.s.ř., napadené usnesení zrušil a insolvenční řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva