1 VSPH 1540/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--Iul Ivvv vu . llvl

'v I vv! vvvvvv

60|NS 17519/2015 -A-11 USN VS, tisková skupina 37498-4/2016 SOUDCE Lhůta:

1VSPH154015.docx 2016/04/18 09:28:57 IN HAND MEDIA s.r.o., IČ: 27448291, právnická, ID: IN HAND M27448291 1 Typ DS: P0

IN HAND MEDIA s.r.o., Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 85ig37d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 28.04.2016 16:12:42

Libuše Šímová 05.05.2016 11:36:08

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.04.2016 16:12:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

05.05.2016 11:36:08 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 09:35 Kontrolu provedl:

06.05.2016 00:11

Trojáčková PavlaSpisová značka:601NS 17519/2015 Identifikace dotazuz37498-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:28.04.2016 13:57 Kontrolu provedl: Šímová Libuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzľN HAND MEDIA s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:IN HAND M27448291 l 27448291, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:85ig37d Stav DS Přístupná

Název DS firma: IN HAND MEDIA s.r.o. IČ: 27448291 Adresa: Radlická 68/3301, 15000 Praha 5, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R