1 VSPH 1454/2013-B-41
KSCB 25 INS 9200/2009 1 VSPH 1454/2013-B-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka SETA 1, s.r.o. Tábor, IČO 62503138, sídlem Planá nad Lužnicí, ČSLA 5, o odvolání insolvenčního věřitele Karla Mazaného, bytem Tábor, Zavadilská 2640, zast. JUDr. Vítězslavem Menšíkem, advokátem, sídlem Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. května 2013, č.j. KSCB 25 INS 9200/2009-B-33,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným rozvrhovým usnesením ze dne 28.5.2013, č.j. KSCB 25 INS 9200/2009-B-33 rozvrhl výtěžek zpeněžení mezi pohledávky za podstatou (body I., II. výroku) a pohledávky nezajištěných věřitelů (bod III. výroku) a v souvislosti s rozvrhem uložil některé povinnosti insolvenčnímu správci (bod IV. výroku) a přihlášeným věřitelům (bod V. výroku).

Proti tomuto usnesení se věřitel Karel Mazaný (B-34) včas odvolal. Své odvolání však vzal posléze zpět podáním ze dne 29.8.2013 (B-37).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. září 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová