1 VSPH 1317/2013-B-2172
MSPH 96 INS 714/2009 1 VSPH 1317/2013-B-2172

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČO 00033243, sídlem Praha 5-Jinonice, Na Hutmance 300/7, zast. JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem, sídlem Mělník, Jiráskova 236, do níž vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána, sídlem Praha 1, Dušní 22, a oprávněných osob Alexandra Sukhomlina a Tatiany Sukhomlinové, oba bytem Praha 4, Vodnická 440/54, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2013, č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2044,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 25.6.2013, č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2044 určil výši odměny 14.165,-Kč + DPH insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána za postup podle § 285 odst. 4 insolvenčního zákona za převod nemovitostí oprávněným osobám Alexandru Sukhomlinovi a Tatianě Sukhomlinové (bod I. výroku) a insolvenčnímu správci uložil, aby vyčíslil a doložil případnou výši nákladů s tím nezbytně vynaloženou (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se insolvenční správce (B-2064) a oprávněné osoby (B-2074) včas odvolali. Své odvolání však všichni vzali posléze zpět podáními ze dne 17.7.2013 (B-2083) a ze dne 24.7.2013 (B-2094).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová