1 VSPH 1179/2015
_ ___.__'. .__HmmmMana-.n-

'ä-hmmm :Tag-'zm

11 'JüĚüD-S-EDIE-J*

FH 94 [NS ZTQSSHŮIS-A-Tü usn. VS 1 VSPH 'MZH 15-

Typ III.nar. 191'3 Častlícká 994 100 üü Praha lü

co?? a. . anonymizovano Palaaký 0,4% J 6*;-NI

.Ama WIESSNE '-mmhă mm*HŮMEM.. Hi-üb-!null-lvů i!::Ame mi"

1

'Jüýüů-S-JDIů-Mí'

PH 94 !NS ZWBSIZŮIS-ů-?Ů usn. VS l VSPH 9f2015

. Milan Štěpánek Na Kupní !343 363 Dl Barma.Mama-im.

Hmmmtmr-WWW#-

HLH-!mm' ||.| .-I lh I mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v'---v- VÚV-'vvi VI v l-vv 'v .v vv. vv--vvvlvv

94|NS 27985/2013 -A-70 usn. VS, tisková skupina 36900-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1_VSPH_1179_2015 náklady 2016/05/17 09:02:33 JUDr. Červenka Jan, advokát, ID: ČERVENKJAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Červenka-Červenka Jan, JUDr., advokát, Kovářská 1169/17, 19000 Praha 9, cz ID DS: tgadg68

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 23.05.2016 14:59:26

Zlatuše Hormandlová 23.05.2016 15:11:47

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 14:59:26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:59:26 23.05.2016 15:11 :47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 10:04 Kontrolu provedl:

24.05.2016 02:11

Chvojková Zuzana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I u-Ivvl-vvlvv .vv-v vv. v lvl vvlvvv I I

94|NS 27985/2013 -A-70 usn. VS, tisková skupina 36900-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1_VSPH_1179_2015 náklady 2016/05/17 09:02:33 JUDr. Seifertová Ivana, advokát, ID: SEIFERTIVAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Ivana Seifertová-Seifertová lvana,JUDr., advokát, Legerova 1820/39, 12000 Praha 2, CZ ID DS: vs3geyy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

23.05.2016 14:59:27

Zlatuše Hormandlová 25.05.2016 18:37:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 14:59:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 18:37:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 10:04 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:20

Chvojková Zuzana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

.vv Ilvvlv vuv-Ivvv lvl v-vlvv-I

94|NS 27985/2013 -A-70 usn. VS, tisková skupina 36900-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1_VSPH_1179_2015 náklady 2016/05/17 09:02:33 JUDr. Seifertová Ivana, advokát, ID: SEIFERTIVAN 4 Typ DS: PFO_ADVOK

Ivana Seifertová-Seifertová lvana,JUDr., advokát, Legerova 1820/39, 12000 Praha 2, CZ ID DS: vs3geyy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

23.05.2016 14:59:29

Zlatuše Hormandlová 25.05.2016 18:37:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 14:59:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 18:37:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 10:04 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:20

Chvojková Zuzana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvlvl l I-vl lvlvv vv

I vlvvll v lvvvlvl-v

94|NS 27985/2013 -A-70 usn. VS, tisková skupina 36900-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1_VSPH_1179_2015 náklady 2016/05/17 09:02:33 JUDr. Pechancová Zdeňka, advokát, ID: PECHANCZDEŇ000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Zdeňka Pechancová-Pechancová Zdeňka, JUDr., advokát, Masarykova 175, 76326 Luhačovice, CZ ID DS: q3pth7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

23.05.2016 14:59:29 23.05.2016 14:59:30

Zlatuše Hormandlová 24.05.2016 09:31 :39

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 14:59:29 23.05.2016 14:59:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 09:31:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 10:04 Kontrolu provedl:

25.05.2016 00:36

Chvojková ZuzanaSpisová značka:94INS 27985/2013 Identifikace dotazuz36900-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:47 Kontrolu provedl: Hormandlová Zlatuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátů

fyzická Štěpánek, Milan, 13845403 typy DS: FO

Hledáno V DS:typ: FO,

Dotaz proveden na tytoAdresátzJUDr. Červenka Jan, advokát TYPľadvokát ID:ČERVENKJAN 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:tgadg68 Stav DS Přístupná Název DS Jan Červenka, firma: JUDr. Jan Červenka, advokát, ev.Č. 3774 IČ: 66223318 Adresa: Kovářská 17/1169, 19000 Praha, CZ nar. 30.03.1966 AdresátzJUDr. Seifertová Ivana, advokát Typľadvokát ID:SEIFERTIVAN 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADvoK ID DS:vs3geyy Stav Ds Přístupná Název DS Ivana Seifertova, rodné příjmení: Seifertova, firma: JÚDr. Ivana Seifertová, advokát, ev. Č. 3412 IČ: 66221005 Adresa: Masarykovo nábřeží 12, 11000 Praha 1, CZ nar. 27.12.1961 AdresátzJUDr. Seifertová Ivana, advokát Typľadvokát ID:SEIFERTIVAN 4 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:vs3geyy Stav DS Přístupná Název DS Ivana Seifertova, rodné příjmení: Seifertova, firma: JÚDr. Ivana Seifertová, advokát, ev. Č. 3412 IČ: 66221005 Adresa: Masarykovo nábřeží 12, 11000 Praha 1, CZ nar. 27.12.1961 AdresátzJUDr. Pechancová Zdeňka, advokát TVPľadvokát IDzPECHANCZDEŇOOOOOO 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:q3pth7 Stav DS Přístupná Název DS Zdeňka Pechancová, firma: JUDr. Zdeňka Pechancová, advokátka, ev.č. 1905 IČ: 18175422 Adresa: Masarykova /175, 76326 Luhačovice, CZ nar. 15.12.1958 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzPalacký anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická IDzPALACKÝPAVE141173 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Palacký, Pa anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzštěpánek Milan, IČ: 13845403, ?34% fyzická InzšTĚPÁNEMILA 4

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R