1 VSPH 1148/2013-A-16
KSHK 41 INS 22140/2012 1 VSPH 1148/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka A-Z Education centre, s.r.o. v likvidaci, IČO 25963236, sídlem Hradec Králové, Bieblova 38, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ledna 2013, č.j. KSHK 41 INS 22140/2012-A-9, takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 7.1.2013, č.j. KSHK 41 INS 22140/2012-A-9, zrušil své usnesení ze dne 26.11.2012, č.j. KSHK 41 INS 22140/2012-A-6, o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka pro nedostatek (bod I. výroku), a řízení zastavil (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (A-10). Své odvolání vzal posléze zpět podáním ze dne 12.6.2013 (A-12).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. července 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová