1 VSOL 911/2012-A-21
KSBR 37 INS 26967/2012 1 VSOL 911/2012-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka ADAPO Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Nové Sady 27, PSČ 602 00, IČ: 46 90 56 26, o insolvenčním návrhu věřitele INTERFOOD´S, s.r.o., se sídlem Brno, Štefánikova 836/1, PSČ 602 00, IČ: 60751614, k odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-8,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení podle ustanovení § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ). V odůvodnění uvedl, že insolvenční navrhovatel vzal insolvenční návrh zpět v souladu s ustanovením § 129 IZ, a to podáním ze dne 2.11.2012.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční navrhovatel-věřitel INTERFOOD´S, s.r.o. odvolání, které vzal zpět podáním ze dne 15.11.2012, doručeným soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít jej zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal své odvolání zpět ještě předtím, než o něm bylo odvolací soudem rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-8 podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Insolvenčnímu navrhovateli, který zavinil zastavení odvolacího řízení nebylo podle ustanovení § 146 odst. 2, věta první o.s.ř., § 224 odst. 1 o.s.ř. uložena povinnost zaplatit dlužníkovi náhradu nákladů odvolacího řízení, neboť mu podle obsahu spisu v této fázi řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné. .

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu