1 VSOL 778/2012-A-11
KSOS 39 INS 13944/2012 1 VSOL 778/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Dagmar Krejčířské, bytem Opava-Předměstí, Vodní 1064/8, PSČ 746 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.6.2012 č.j. KSOS 39 INS 13944/2012-A-5 takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně mimo jiné zjistil úpadek dlužnice (výrok I.) a insolvenčním správcem dlužnice ustanovil Mgr. Magdalenu Gebauerovou (výrok II.).

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku II. o ustanovení Mgr. Magdaleny Gebauerové insolvenčním správcem, podala dlužnice odvolání, ve kterém uvedla, že podle jejich poznatků by insolvenční správce mohl být podjatý a proto žádá o přidělení nového insolvenčního správce. Toto odvolání vzala zpět do protokolu o přezkumném jednání dne 11.9.2012.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužnice vzala odvolání zpět ještě před tím, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud odvolací řízení podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 17. října 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu