1 VSOL 648/2016-A-40
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvlvlvlv Iv-vl 'vvi' II- vvvvlvlv

16lNS 28208/2015 rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 121466-5/2016 vsú Lhůta:

1 VSOL 648-2016.doc 2016/05/26 13:45:29 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: CRVZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 30.05.2016 15:50:15 V805

30.05.2016 15:50:15 30.05.2016 15:50:15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

30.05.2016 15:50:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 15:50:15 30.05.2016 15:52:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.201612:14 Kontrolu provedl: VS43

31.05.2016 02:16

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-Ivvv ...v Ivvv l-v 'lv' I u vv-vnvv l

16lNS 28208/2015 A40 rozhodnutí LHŮTA

L 22/6, tisková skupina 47648-6/2016 Lhůta: 22.06.2016

1 VSOL 648-2016.doc 2016/05/26 13:45:29 V-PODLAHY, s.r.o., právnická, ID: V-PODLAHY 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 1

V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 75501 Vsetín, CZ

ID DS: watafw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 13.06.201613:27:13 13.06.201613:27:14

Petra Poučová 13.06.201613:33:17

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.06.201613:27:13 13.06.201613:27:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.06.2016 13:33:17 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 13:35 Kontrolu provedl:

14.06.2016 01 :43

Vyhnálková Markéta

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vvvulvv v. l-v lvvv vvvl vlvvlvvvllvv

16lNS 28208/2015 A40 rozhodnutí LHŮTA

L 22/6, tisková skupina 47648-6/2016 Lhůta: 22.06.2016

1 VSOL 648-2016.doc 2016/05/26 13:45:29 Krajské státní zastupitelství v Ostravě-pobočka v Olomouci, organizace resortu, ID: KZSEMOS01

Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 1836/21, 70200 Ostrava, CZ ID DS: 6kzabcw

Nezasláno do vlastních rukou, Náhradní doručení vyloučeno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 13.06.201613:27:06

Petra Poučová 13.06.2016 13:27:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.06.201613:27:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.06.2016 13:36:01 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 13:35 Kontrolu provedl:

14.06.2016 01 :43

Vyhnálková MarkétaSpisová značkazlöľNS 28208/2015 Identifikace dotazuzl2l466-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 14:33 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:CRVZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryháá8á Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značkazlöľNS 28208/2015 Identifikace dotazuzl2l466-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 14:33 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:CRVZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryháa8á Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:lGINS 28208/2015

Identifikace dotazuz47648-6/2016

Datum a čas provedení kontrolyzl3.06.2016 12:20 Kontrolu provedl; Poučová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

IDzv-PODLAHY Stav DS Přístupná

TYPľprávnická ID DS:watafw

Adresátn'V-PODLAHY, s.r.o., právnická Údaje o schránce: týpzpo V-PODLAHY,

Název DS firma: s.r.o.

IČ: 25374745

Adresa: Na Hrázi /1603, 75501 Vsetín, CZ

TYPľorganizace IDzKZSEMOSOl resortu

Adresát: Krajské státní zastupitelství v Ostravě-pobočka v Olomouci, organizace resortu

Údaje o schránce: týp:0VM Krajské státní zastupitelství v Ostravě

ID DS:6kzabcw Stav DS Přístupná

Název DS firma: IČ: 00026077

Adresa: Na Hradbách 2l/l836, 7290l Ostrava, CZnepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSEMOS Strana 1 z 1

AAM112R