1 VSOL 598/2016-B-43
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSOS 38 INS 9784/2010 Krajský soud v Ostravě 1 VSOL 598/2016-B-43 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Miroslava Kupková 728 81 Ostrava telefon: 585532319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 30. září 2016

Bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 38 INS 9784/2010, který byl Vrchnímu soudu v Olomouci předložen (číslo dokumentu B-41) k rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2016, č.j. KSOS 40(38) INS 9784/2010-B-39, neboť není dán důvod k odvolací činnosti.

Podáním ze dne 5.4.2016 označeným Odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.3.2016 se insolvenční správce domáhá pro sebe nepříznivějšího rozhodnutí, tj. změny výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.3.2016, č.j. KSOS 40/(38) INS 9784/2010-B-39, ke svému neprospěchu, neboť žádá, aby mu byla přiznána odměna a hotové výdaje v nižší výši, než schválil soud prvního stupně výrokem II. napadeného usnesení.

Dle obsahu toto podání insolvenčního správce není odvoláním (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), neboť odvolání jako řádný opravný prostředek slouží k tomu, aby se jím účastník řízení domohl pro sebe příznivějšího rozhodnutí. Jelikož tedy podání insolvenčního správce ze dne 5.4.2016 není dle svého obsahu odvoláním, není dán důvod k odvolací činnosti. Proto Vám vracíme spis bez věcného vyřízení.

Je přitom třeba, aby soud prvního stupně dodatečně rozhodl o tom, zda a případně kdo odměnu a hotové výdaje schválené insolvenčnímu správci ve výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.3.2016, č.j. KSOS 40/(38) INS 9784/2010- B-39, zaplatí, neboť tento výrok v rozhodnutí soudu prvního stupně absentuje a svoje stanovisko k této otázce soud prvního stupně vyjádřil toliko v odůvodnění napadeného usnesení, čímž znemožnil insolvenčnímu správci podat odvolání a podrobit tento závěr soudu prvního stupně přezkumu odvolacího soudu (§ 202 odst. 3 o.s.ř.).

Za správnost vyhotovení: Mgr. Diana Vebrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu isir.justi ce.cz