16 Kss 4/2013-118

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Tomáše Prokopce v právní věci kárného žalobce: předseda Krajského soudu v Brně se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti kárně obviněné: Mgr. Z. H., soudkyně Krajského soudu v Brně, zastoupená JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem Marie Steyskalové 767/62, Brno, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 10. 4. 2013, sp. zn. Spr 1905/2013, při ústním jednání konaném dne 12. 9. 2013,

takto:

Podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, s e

Mgr. Z. H., nar. x, soudkyně Krajského soudu v Brně,

uznává vinnou, že zaviněným porušením svých povinností způsobila neodůvodněné průtahy v řízení v níže uvedených věcech vedených u Krajského soudu v Brně:

1) sp. zn. 28 K 17/2000 v době od 7. 7. 2012 do 19. 2. 2013 2) sp. zn. 28 K 29/2004 v době od 26. 4. 2012 do 17. 1. 2013 3) sp. zn. 28 K 32/2004 v době od 1. 11. 2011 do 19. 4. 2012 4) sp. zn. 28 K 54/2004 v době od 2. 11. 2011 do 30. 11. 2012 5) sp. zn. 28 K 55/2004 v době od 30. 11. 2011 do 16. 8. 2012 6) sp. zn. 28 K 20/2005 v době od 9. 3. 2011 do 8. 8. 2012 7) sp. zn. 28 K 30/2005 v době od 29. 2. 2012 do 8. 8. 2012 8) sp. zn. 28 K 69/2007 v době od 2. 5. 2012 do 6. 12. 2012 9) sp. zn. KSBR 28 INS 11366/2010 v době od 30. 9. 2011 do 21. 12. 2012 10) sp. zn. KSBR 28 INS 16004/2010 v době od 29. 5. 2012 do 4. 10. 2012 11) sp. zn. KSBR 1224/2011 v době od 9. 5. 2012 do 27. 12. 2012 12) sp. zn. KSBR 28 INS 7991/2011 v době od 6. 4. 2012 do 11. 12. 2012 13) sp. zn. KSBR 28 INS 7992/2011 v době od 6. 4. 2012 do 11. 12. 2012 14) sp. zn. KSBR 28 INS 12396/2011 v době od 13. 9. 2011 do 19. 3. 2012 a od 10. 4. 2012 do 10. 12. 2012

15) sp. zn. KSBR 28 INS 12397/2011 v době od 13. 9. 2011 do 28. 5. 2012 a od 13. 6. 2012 do 10. 12. 2012 16) sp. zn. KSBR 28 INS 19497/2011 v době od 27. 5. 2012 do 13. 12. 2012 17) sp. zn. KSBR 28 INS 23064/2011 v době od 11. 5. 2012 do do 13. 12. 2012 18) sp. zn. KSBR 28 INS 23439/2011 a 28 INS 23443/2011 v době od 6. 6. 2012 do 11. 12. 2012 19) sp. zn. KSBR 28 INS 23622/2011 v době od 4. 9. 2012 do 24. 1. 2013 20) sp. zn. KSBR 28 INS 23995/2011 v době od 20. 6. 2012 do 21. 11. 2012 21) sp. zn. KSBR 28 INS 23999/2011 v době od 6. 2. 2012 do 6. 8. 2012 22) sp. zn. KSBR 28 INS 133/2012 v době od 4. 4. 2012 do 15. 1. 2013 23) sp. zn. KSBR 28 INS 192/2012 v době od 26. 7. 2012 do 17. 12. 2012 24) sp. zn. KSBR 28 INS 1122/2012 v době od 26. 7. 2012 do 23. 1. 2013 25) sp. zn. KSBR 28 INS 1123/2012 v době od 20. 8. 2012 do 23. 1. 2013 26) sp. zn. KSBR 28 INS 1329/2012 v době od 25. 5. 2012 do 10. 4. 2013 27) sp. zn. KSBR 28 INS 1430/2012 v době od 11. 5. 2012 do 10. 4. 2013 28) sp. zn. KSBR 28 INS 2621/2012 v době od 7. 3. 2012 do 13. 12. 2012 29) sp. zn. KSBR 28 INS 2700/2012 v době od 20. 2. 2012 do 13. 12. 2012 30) sp. zn. KSBR 28 INS 3810/2012 v době od 6. 6. 2012 do 28. 2. 2013 31) sp. zn. KSBR 28 INS 4581/2012 v době od 11. 5. 2012 do 13. 12. 2012 32) sp. zn. KSBR 28 INS 4992/2012 v době od 6. 3. 2012 do 10. 4. 2013 33) sp. zn. KSBR 28 INS 5165/2012 v době od 2. 3. 2012 do 10. 4. 2013 34) sp. zn. KSBR 28 INS 5379/2012 v době od 2. 3. 2012 do 10. 4. 2013 35) sp. zn. KSBR 28 INS 5684/2012 v době od 30. 5. 2012 do 10. 4. 2013 36) sp. zn. KSBR 28 INS 6397/2012 v době od 2. 7. 2012 do 24. 1. 2013 37) sp. zn. KSBR 28 INS 6828/2012 v době od 11. 6. 2012 do 27. 12. 2012 38) sp. zn. KSBR 28 INS 6907/2012 v době od 23. 4. 2012 do 21. 2. 2013 39) sp. zn. KSBR 28 INS 7308/2012 v době od 31. 7. 2012 do 27. 12. 2012 40) sp. zn. KSBR 28 INS 7483/2012 v době od 17. 4. 2012 do 10. 9. 2012 41) sp. zn. KSBR 28 INS 7484/2012 v době od 17. 4. 2012 do 10. 9. 2012 42) sp. zn. KSBR 28 INS 8342/2012 v době od 10. 4. 2012 do 10. 4. 2013 43) sp. zn. KSBR 28 INS 8700/2012 v době od 2. 5. 2012 do 10. 4. 2013 44) sp. zn. KSBR 28 INS 8769/2012 v době od 20. 7. 2012 do 21. 2. 2013 45) sp. zn. KSBR 28 INS 9360/2012 v době od 19. 4. 2012 do 10. 4. 2013 46) sp. zn. 28 Cm 3/2008 v době od 28. 1. 2010 do 3. 1. 2012 47) sp. zn. 28 ICm 7/2008 v době od 26. 3. 2009 do 4. 2. 2010 a poté od 20. 2. 2010 do 4. 1. 2012 48) sp. zn. 28 ICm 2/2010 v době od 15. 10. 2010 do 10. 4. 2013 49) sp. zn. 28 ICm 723/2010 v době od 1. 4. 2012 do 10. 4. 2013 50) sp. zn. 28 ICm 1243/2010 v době od 1. 4. 2012 do 10. 4. 2013 51) sp. zn. 28 ICm 1610/2010 v době od 3. 11. 2010 do 12. 1. 2012 52) sp. zn. 28 ICm 1625/2010 v době od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 53) sp. zn. 28 ICm 1626/2010 v době od 4. 11. 2010 do 16. 1. 2012 54) sp. zn. 28 ICm 1627/2010 v době od 4. 11. 2010 do 16. 1. 2012 55) sp. zn. 28 ICm 1628/2010 v době od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 56) sp. zn. 28 ICm 1629/2010 v době od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 57) sp. zn. 28 ICm 1630/2010 v době od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 58) sp. zn. 28 ICm 1810/2010 v době od 23. 11. 2010 do 12. 1. 2012 59) sp. zn. 28 ICm 1828/2010 v době od 25. 11. 2010 do 12. 1. 2012 60) sp. zn. 28 ICm 464/2011 v době od 25. 2. 2011 do 10. 4. 2013 61) sp. zn. 28 ICm 473/2011 v době od 25. 2. 2011 do 10. 4. 2013 62) sp. zn. 28 ICm 611/2011, 28 ICm 612/2011, 28 ICm 613/2011, 28 ICm 615/2011, 28 ICm 620/2011, 28 ICm 621/2011, 28 ICm 622/2011 v době od 14. 3. 2011 do 10. 4. 2013

63) sp. zn. 28 ICm 1178/2011 v době od 11. 5. 2011 do 10. 4. 2013 64) sp. zn. 28 ICm 1285/2011 v době od 20. 5. 2011 do 10. 4. 2013 65) sp. zn. 28 ICm 1292/2011 v době od 4. 8. 2011 do 19. 6. 2012 66) sp. zn. 28 ICm 1531/2011 v době od 17. 6. 2011 do 10. 4. 2013 67) sp. zn. 28 ICm 2030/2011 v době od 3. 8. 2011 do 10. 4. 2013 68) sp. zn. 28 ICm 2039/2011 v době od 3. 8. 2011 do 10. 4. 2013 69) sp. zn. 28 ICm 2072/2011 v době od 3. 8. 2011 do 10. 4. 2013 70) sp. zn. 28 ICm 2178/2011 v době od 17. 8. 2011 do 10. 4. 2013 71) sp. zn. 28 ICm 2220/2011 v době od 23. 8. 2011 do 10. 4. 2013 72) sp. zn. 28 ICm 2241/2011 v době od 23. 8. 2011 do 10. 4. 2013 73) sp. zn. 28 ICm 2261/2011 v době od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2013 74) sp. zn. 28 ICm 2262/2011 v době od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2013 75) sp. zn. 28 ICm 2799/2011 v době od 20. 10. 2011 do 10. 4. 2013 76) sp. zn. 28 ICm 2917/2011 v době od 2. 11. 2011 do 10. 4. 2013 77) sp. zn. 28 ICm 3156/2011 v době od 22. 11. 2011 do 10. 4. 2013 78) sp. zn. 28 ICm 3441/2011 v době od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2013

tedy

zaviněně porušila

povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.

Tím spáchala kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za to s e j í ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření

s n í ž e n í p l a t u o 10 % na dobu 6 (šesti) měsíců,

počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozhodnutí.

Naproti tomu se kárně obviněná soudkyně Mgr. Z. H. podle § 19 odst. 2 zák. č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, exekutorů a státních zástupců,

zprošťuje kárné žaloby pro nečinnost v níže označených věcech vedených u Krajského soudu v Brně:

1) sp. zn. 28 K 29/99 2) sp. zn. 28 K 27/2002 3) sp. zn. KSBR 28 INS 16479/2011 4) sp. zn. KSBR 28 INS 16480/2011

neboť uvedené skutky n e j s o u kárným proviněním.

I. Obsah návrhu na zahájení řízení

[1.] Předseda Krajského soudu v Brně (dále též kárný žalobce , příp. žalobce ) podal dne 10. 4. 2013 k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyni Mgr. Z. H. (dále též kárně obviněná ). Tento návrh odůvodnil tím, že se Mgr. H. dopustila v celkem 82 řízeních průtahů, když neučinila úkony, ačkoliv k tomu nebyl dán žádný zákonný důvod. Tím porušila povinnost soudce rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále též zákon o soudech ) a dopustila se tak kárného provinění ve smyslu ustanovení § 87 cit. zákona.

[2.] Kárný žalobce uvedl, že u soudního oddělení 28 byl evidován vyšší počet neskončených věcí a proto zde byla dne 28. 11. 2012 zahájena kontrola namátkově vybraných spisů, která byla ukončena dne 30. 11. 2012. Z výsledků kontroly plyne, že u tohoto soudního oddělení opakovaně dochází k nedůvodným průtahům v insolvenčních a incidenčních řízeních. V insolvenčních věcech není odpovídajícím způsobem pracováno s nejstaršími spisy; v incidenčních věcech zcela absentují rozhodnutí, kterými se řízení končí, jsou zde činěny pouze jednoduché výzvy a chybí nařízení jednání. Tyto průtahy jsou dlouhodobé, ve zjištěném rozsahu je nelze vysvětlit ani množstvím vyřizované agendy a svědčí o nesystematické práci soudkyně. Na základě těchto zjištění byla provedena kontrola u spisů v konkursní agendě a rovněž zde byly zjištěny výrazné průtahy.

[3.] Spisová kontrola u tohoto soudního oddělení proběhla rovněž 12. a 13. 4. 2011, kdy bylo namátkově vybráno 16 spisů; se zjištěnými nedostatky byla soudkyně seznámena a přislíbila nápravu.

[4.] Z výsledků spisové kontroly provedené od listopadu 2012 do února 2013 je zřejmé, že po ukončení první části kontroly dne 30. 11. 2012 provedla Mgr. H. úkony u některých insolvenčních věcí (viz spisy níže označené čísly 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 43, 56 a 63). K nápravě jiných pochybení však nedošlo a průtahy v řízeních vedených u tohoto oddělení se prohlubují. K vydání rozhodnutí v označených věcech prý vedla právě předmětná kontrola, což kárný žalobce hodnotí sice pozitivně, nicméně současně i jako opožděnou snahu.

[5.] K jednotlivým agendám uvedl žalobce následující. V konkursních řízeních rozhodovaly prakticky jen vyšší soudní úřednice, na něž Mgr. H. přenesla celou rozhodovací činnost; soudkyně byla prakticky nečinná (což však zákon nevylučuje). Soudkyně však nekonala ani tam, kde se to očekává-tedy v případech skutkově a právně složitějších (např. věc označená 1), anebo když bylo třeba nařídit jednání (bod 2). Pasivitu Mgr. H. nelze omluvit ani její vytížeností v jiných agendách, neb i tam byla výrazně pasivní.

[6.] V insolvenční agendě stanoví zákon poměrně krátké lhůty a přetíženost těmito případy je známa ze všech soudů. Ani tento fakt však nemůže omluvit rozsah průtahů zjištěných právě u kárně obviněné. Protože v obou ostatních agendách soudkyně neprováděla prakticky žádnou činnost, mělo být její úsilí zaměřeno právě na insolvence, což se však nestalo. Především u dlužnických návrhů (celkem 13 věcí, označených v kárném návrhu) jde o řízení poměrně jednoduchá a právní úprava klade důraz právě na jejich rychlost, nicméně podstatná část průtahů byla zjištěna právě v těchto případech. Míra zavinění soudkyně je zde vyšší, jelikož dlužník je délkou řízení výrazně dotčen a omezen na svých aktivitách.

[7.] U incidenčních sporů je pasivita kárně obviněné nejvýraznější, neboť zde prakticky absentují meritorní rozhodnutí. Jakkoliv kárný žalobce zohlednil objektivní přetíženost, znemožňující vyřizovat mladší věci, nelze tolerovat průtahy u sporů nejstarších (zejména body 50 a 51).

[8.] Kárný žalobce dále uvedl, že Mgr. H. nastoupila ke Krajskému soudu v Brně dne 1. 10. 1992 jako justiční čekatelka, soudkyní je od 26. 10. 1994. Kárně obviněná je zkušenou soudkyní a také personální složení soudního oddělení je stabilizované.

[9.] Na úsek úpadkových řízení bylo na krajském soudu přiděleno pět právníků, z nichž si mohl každý soudce vybrat jednoho. Mgr. H. se však do tohoto projektu nepřihlásila a připravila se tak o možnost odbřemenit svoje oddělení od části vyřizované agendy.

[10.] Závěrem kárný žalobce uvádí, že u soudního oddělení bylo k 31. 1. 2013 celkem 770 neskončených věcí a průtahy byly zjištěny u 82 věcí, což je téměř 11%. Takové průtahy nelze odůvodnit objektivní přetížeností soudkyně. Proto navrhuje uložit kárné opatření-snížení platu o 20% na dobu 6 měsíců.

II. Vyjádření kárně obviněné

[11.] Kárně obviněná ve vyjádření k podanému návrhu především uvádí, že rozhodovací činnost nelze normovat, nahlížet na ni mechanicky a odhlížet od individuální dispozice soudce. V opačném případě může dojít ke computerizaci justice.

[12.] Postavení Krajského soudu v Brně je z hlediska nápadu a nedodělků republikové unikum. Jde o vleklý neuspokojivý vztah, který si žádá systémové řešení a namísto toho přichází nahodilé represe. Vytvořila se tak živná půda pro libovůli a represi ze strany orgánu státní správy. Proto také kolektiv insolvenčních soudů podal dne 24. 1. 2012 předsedovi soudu návrh na zvýšení počtu soudců minimálně o šest. Správa soudu tak neplní povinnost vytvářet podmínky k řádnému výkonu soudnictví plynoucí z § 118 zákona o soudech. Kárným proviněním je přitom zaviněné porušení povinnosti, přičemž výkon soudcovské činnosti je limitován osobními dispozicemi konkrétního soudce a kárně obviněná se nezpronevěřila svému soudcovskému slibu a projevuje lítost nad tím, že není schopna zvládnout přidělenou agendu a vyhovět požadavku na poskytnutí soudní ochrany v přiměřené lhůtě. Převaha objektivních skutečností jako překážky řádného výkonu soudcovské činnosti je však natolik zřejmá, že lze stěží dovodit zavinění kárně obviněné.

[13.] Ohledně konkrétních skutků Mgr. H. plně odkazuje na svoje vyjádření ze dne 15. 3. 2013, učiněné v rámci prováděné kontroly. Tvrdí, že v reakci na výsledky první části kontroly napravila vytýkaná pochybení ve věcech označených čísly čísly 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 43, 56 a 63 a také ve věcech pod čísly 16, 25, 38, 45 a 48. Kárný žalobce nicméně spekuluje, že bez této kontroly by nedostatky odstraněny nebyly.

[14.] Nesystémovost kárného postihu v tomto případě dokládá vyhodnocení závěrečné zprávy o prověrce, z něhož plyne, že průtahy jsou dány z velké části objektivními skutečnostmi, které není správa soudu schopna vyřešit bez zvýšení počtu soudců a dalšího personálu; agenda úpadkových věcí má rostoucí tendenci a přestože v některých věcech k průtahům došlo, není vhodné z toho vyvozovat kárnou odpovědnost, a to vzhledem k celkovému počtu vyřizovaných věcí. Přesto však dochází k fenoménu, kdy kompetentní orgány reagují na systémové nedostatky podáváním kárných žalob.

[15.] Kárně obviněná navrhuje, aby byla obvinění zproštěna, neboť se nejedná o kárné provinění z důvodu absence zavinění.

III. Průběh ústního jednání

[16.] V průběhu ústního jednání kárný žalobce setrval na podaném návrhu. Zejména zdůraznil, že k největším průtahům došlo v incidenčních sporech a že i přes značné vytížení daného soudního úseku byly u Mgr. H. zjištěny výrazně horší výsledky z hlediska rychlosti řízení než u soudců jiných, zatížených srovnatelným způsobem. Kárně obviněná, která je zkušenou soudkyní, přitom ani nevyužila možnosti tzv. euroasistenta (placen z prostředků EU), tedy kvalifikovaného právníka, který by jí pomáhal po dobu dvou let.

[17.] Kárně obviněná využila svého práva nevypovídat (§ 17 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb.).

[18.] Její obhájce nad rámec shora citovaného písemného vyjádření zdůraznil, že při posuzování nečinnosti jednotlivého soudce je třeba hodnotit jeho celkovou činnost a poměry na příslušném soudu. V tomto směru především vedení krajského soudu vytkl, že dopustil tak velkou přetíženost, že soudci příslušného úseku nejsou schopni svoji práci zvládat v přiměřených lhůtách a v konečném důsledku je proto věcí nahodilosti, který ze soudců bude projednáván v kárném řízení.

[19.] Předseda kárného senátu seznámil účastníky řízení s výsledky předběžného šetření (§ 13 zákona č. 7/2002 Sb.). Kárný senát si vyžádal od Krajského soudu v Brně zaslání všech 82 spisů, v nichž navrhovatel kárně obviněné soudkyni vytýká průtahy, a podrobně se seznámil s jejich obsahem. Konstatuje, že obsah spisů ve většině případů odpovídá skutečnostem uvedeným navrhovatelem v návrhu na zahájení kárného řízení, tj. zejména tvrzení o době nečinnosti a úkonech činěných ve spisech kárně obviněnou soudkyní. Kárně obviněná soudkyně tvrzení ohledně průběhu jednotlivých nečinností nezpochybňovala. Pouze v několika shora podrobně popsaných věcech zjistil kárný senát odlišnosti oproti tvrzení kárného žalobce-v některých případech co do délky nečinnosti a ve 4 věcech je z obsahu spisů patrno, že tvrzená nečinnost vůbec dána nebyla (viz podrobně níže).

[20.] Svědek Mgr. J. K. (místopředseda Krajského soudu v Brně) při jednání popsal fungování příslušného úseku krajského soudu, kde pracuje kárně obviněná, a uvedl, že i přes velké zatížení jsou výsledky kárně obviněné ve srovnání s ostatními soudci excesivní, tedy výrazně slabší. Kontroly spisů byly prováděny opakovaně a bylo v nich zjištěno, že v řadě řízení dochází k průtahům. Mgr. H. v minulosti měla asistenta a v červenci 2012, kdy byla možnost využít celkem 5 euroasistentů , této možnosti nevyužila. Je sice pravdou, že následně požádala o trvalého asistenta, nicméně této žádosti nešlo z důvodů finančních využít. Svědek připustil, že po provedených kontrolách došlo ke zlepšení pracovního nasazení kárně obviněné; toto však nebylo trvalé povahy. Ke specializaci či preferenci některé ze tří agend, které soudkyně vykonávala, vedení soudu nepřistupovalo.

IV. Podstatné okolnosti plynoucí ze soudních spisů a z dalšího dokazování

[21.] Kárný senát Nejvyššího správního soudu si vyžádal předmětné spisy Krajského soudu v Brně a z jejich obsahu k výše uvedeným skutečnostem konstatuje následující:

1) sp. zn. 28 K 29/99: dne 2. 7. 2012 předložila opětovně ustanovená (po rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci) správkyně konkursní podstaty novou konečnou zprávu, usnesením ze dne 5. 10. 2012 (č. j. 28 K 29/99-994) vyzval soud (podepsána VSÚ) správkyni k opravě konečné zprávy, dne 24. 10. 2012 správkyně podala žádost o prodloužení lhůty k podání opravné konečné zprávy z důvodu nemoci; poslední verze konečné zprávy byly předloženy 21. 3. 2013 a 8. 4. 2013; kárný senát tedy tvrzenou nečinnost v době od 2. 7. 2012 do 19. 2. 2013 na straně soudu neshledal.

2) sp. zn. 28 K 17/2000: dne 7. 6. 2012 vydal krajský soud (VSÚ S. L.) usnesení, kterým konkursní věřitele a úpadce uvědomil o předložení konečné zprávy správcem konkursní podstaty s tím, že do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce mohou být podány námitky. K vyvěšení došlo dne 21. 6. 2012 (č. l. 334); jednání o konečné zprávě bylo nařízeno dne 28. 3. 2013 na 10. 5. 2013. Dne 10. 5. 2013 byla tato konečná zpráva projednána a dne 5. 6. 2013 byla usnesením soudu schválena. Nečinnost soudu tak byla zjištěna od 7. 7. 2012 (konec lhůty pro podání námitek) do 19. 2. 2013 (ukončení spisové kontroly kárným žalobcem), tzn. po dobu více než 7 měsíců.

3) sp. zn. 28 K 27/2002: dne 31. 5. 2012 správkyně konkurzní podstaty předložila soudu konečnou zprávu, v průběhu roku 2012 pak byl jediným úkonem soudu rozhodnutí VSÚ o podílu správkyně na celkové odměně ze dne 11. 10. 2012; následoval úkon (zamítnutí návrhu na zproštění funkce správkyně konkursní podstaty) až dne 4. 1. 2013. Kárný senát však neshledal tvrzenou nečinnost soudkyně po dobu celého roku 2012, jak tvrdil navrhovatel.

4) sp. zn. 28 K 29/2004: dne 15. 3. 2012 byla vyzvána správkyně konkurzní podstaty k odstranění vad konečné zprávy, opravená verze byla předložena 26. 4. 2012, konečná verze zveřejněna na úřední desce soudu dne 17. 1. 2013. Nečinnost tak byla zjištěna v době od 26. 4. 2012 do 17. 1. 2013 (tzn. téměř 9 měsíců).

5) sp. zn. 28 K 32/2004: dne 1. 11. 2011 správkyně konkurzní podstaty předložila soudu konečnou zprávu, dne 19. 4. 2012 soud správkyni vyzval k jejímu doplnění. Nečinnost tak byla zjištěna od 1. 11. 2011 do 19. 4. 2012 (tzn. více než 5 měsíců).

6) sp. zn. 28 K 54/2004: dne 24. 11. 2004 zahájeno řízení, dne 5. 1. 2006 proběhlo zvláštní přezkumné řízení, další úkony činěny VSÚ, úkonem soudkyně byly výzvy ze dne 26. 2. 2010 a ze dne 26. 3. 2010. Kárný žalobce namítl též nedůvodné prodlužování lhůt pro předložení konečné zprávy správcem konkurzní podstaty z důvodu vedení jiného řízení u Krajského soudu v Brně i poté, co bylo dané řízení dne 2. 11. 2011 zastaveno pro zpětvzetí žaloby; naposledy byla lhůta prodloužena dne 23. 10. 2012 do 31. 1. 2013. Kárný žalobce namítl nečinnost soudkyně v této věci po dobu tří let, především v době od 2. 11. 2011 do 30. 11. 2012, tj. po dobu delší jak jeden rok . V tomto období skutečně nečinnost zjištěna byla.

7) sp. zn. 28 K 55/2004: dne 28. 11. 2011 předložil správce konkurzní podstaty soudu konečnou zprávu, ta byla na úřední desce soudu vyvěšena na základě referátu VSÚ dne 16. 8. 2012, v mezidobí byla jediným úkonem výzva správci konkursní podstaty VSÚ ze dne 30. 11. 2011. Nečinnost proto byla zjištěna v době od 30. 11. 2011 do 16. 8. 2012 (tzn. téměř 9 měsíců).

8) sp. zn. 28 K 20/2005: dne 9. 3. 2011 správkyně konkurzní podstaty předložila soudu konečnou zprávu, dne 8. 8. 2012 byla vyzvána k jejímu doplnění. Nečinnost byla zjištěna od 9. 3. 2011 do 8. 8. 2012 (tzn. 17 měsíců).

9) sp. zn. 28 K 30/2005: dne 29. 2. 2012 správce konkurzní podstaty předložil soudu konečnou zprávu, dalším úkonem soudu byla výzva k opravě konečné zprávy ze dne 8. 8. 2012; nečinnost tedy trvala od 29. 2. 2012 do 8. 8. 2012 (6 měsíců).

10) sp. zn. 28 K 69/2007: dne 2. 5. 2012 správce konkurzní podstaty předložil soudu konečnou zprávu, dne 6. 12. 2012 byl správce vyzván k upřesnění konečné zprávy. Nečinnost tak byla zjištěna v době od 2. 5. 2012 do 6. 12. 2012 (tzn. 7 měsíců).

11) sp. zn. KSBR 28 INS 11366/2010: dne 14. 10. 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení, dne 30. 9. 2011 byl usnesením zamítnut návrh na přidělení právního zástupce, dalším úkonem bylo až předvolání k nařízenému jednání ze dne 21. 12. 2012. Nečinnost tak trvala od 30. 9. 2011 do 21. 12. 2012 (tzn. téměř 15 měsíců).

12) sp. zn. KSBR 28 INS 16004/2010: dne 27. 12. 2010 zahájeno řízení, dne 16. 4. 2012 nařízeno jednání na 29. 5. 2012 (později zrušené z důvodu nemoci dlužníka-navrhovatelem namítána též neodůvodněnost tohoto rozhodnutí, neboť nemoc nebyla doložena); dalším úkonem bylo až předvolání ze dne 4. 10. 2012 na jednání s původním termínem konání dne 20. 11. 2012. Nečinnost tak trvala od 29. 5. 2012 do 4. 10. 2012 (tzn. 4 měsíce nečinnosti); kárný žalobce tvrdí 6 měsíců, jelikož přehlédl předvolání a jako datum ukončení nečinnosti uvedl až 20. 11. 2012, tedy termín nařízeného jednání.

13) sp. zn. KSBR 1224/2011: dne 27. 1. 2011 zahájeno insolvenční řízení, dne 9. 5. 2012 učiněna výzva navrhovateli, zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání (bez odpovědi), dalším úkonem žádost o určení osoby insolvenčního správce ze dne 27. 12. 2012. Nečinnost proto trvala od 9. 5. 2012 do 27. 12. 2012 (tzn. více než 7 měsíců).

14) sp. zn. KSBR 28 INS 7991/2011: dne 6. 4. 2012 byla dána výzva dlužníkovi navrhujícímu oddlužení, následným úkonem byla až další výzva ze dne 11. 12. 2012. Nečinnost tak trvala od 6. 4. 2012 do 11. 12. 2012 (tzn. 8 měsíců).

15) sp. zn. KSBR 28 INS 7992/2011: dne 6. 4. 2012 byl navrhovatel vyzván k doplnění návrhu na oddlužení, následným úkonem byla až další výzva ze dne 11. 12. 2012. Nečinnost proto trvala od 6. 4. 2012 do 11. 12. 2012 (8 měsíců).

16) sp. zn. KSBR 28 INS 12396/2011: dne 13. 9. 2011 soudkyně zrušila odmítnutí návrhu, které učinila VSÚ dne 17. 8. 2011. Teprve dne 19. 3. 2012 však VSÚ vyzvala dlužníka k zaplacení zálohy, která byla uhrazena 10. 4. 2012. Další úkon byl učiněn až dne 10. 12. 2012. Průtahy tak byly zjištěny v době od 13. 9. 2011 do 19. 3. 2012 a od 10. 4. 2012 do 10. 12. 2012, tedy nejprve 6 měsíců a poté 8 měsíců.

17) sp. zn. KSBR 28 INS 12397/2011: dne 13. 9. 2011 soudkyně zrušila v rámci autoremedury rozhodnutí VSÚ o odmítnutí návrhu dlužníka, dalším úkonem však byla až výzva dlužníkovi k zaplacení zálohy ze dne 28. 5. 2012 (uhrazena 13. 6. 2012), další úkony učiněny až 17. 12. 2012. Průtahy tak byly zjištěny v době od 13. 9. 2011 do 28. 5. 2012 a od 13. 6. 2012 do 10. 12. 2012, tedy nejprve 8 měsíců a poté téměř 6 měsíců.

18) sp. zn. 28 INS 16479/2011: dne 7. 8. 2012 vyzval soud dlužníka, aby doplnil svoje odvolání ze dne 23. 7. 2012. Toto doplnění bylo soudu doručeno dne 28. 8. 2012. Následně soud usnesením ze dne 27. 9. 2012 vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady řízení; dalším úkonem byla výzva ze dne 11. 1. 2013 k předložení společných závazků dlužníka a jeho manželky s ohledem na žádost o spojení řízení. K tomuto spojení došlo usnesením ze dne 28. 1. 2013. Tvrzenou nečinnost v období od 28. 8. 2012 do 10. 4. 2013 (podání kárné žaloby) proto kárný senát neshledal.

19) sp. zn. KSBR 28 INS 16480/2011: podobně v této věci (spojené se sp. zn. 28 INS 16479/2011) dne 7. 8. 2012 vyzval soud dlužníka, aby doplnil svoje odvolání ze dne 23. 7. 2012. Toto doplnění bylo soudu doručeno dne 28. 8. 2012. Následně soud usnesením ze dne 27. 9. 2012 vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady řízení; dalším úkonem byla výzva ze dne 11. 1. 2013 k předložení společných závazků dlužníka a jejího manžela s ohledem na žádost o spojení řízení. K tomuto spojení došlo usnesením ze dne 28. 1. 2013. Tvrzenou nečinnost v období od 28. 8. 2012 do 10. 4. 2013 (podání kárné žaloby) proto kárný senát neshledal.

20) sp. zn. KSBR 28 INS 19497/2011: dne 11. 4. 2012 byl vyzván dlužník k doplnění návrhu (doplněn 27. 5. 2012), ve věci poté bylo rozhodnuto až dne 13. 12. 2012. Nečinnost trvala od 27. 5. 2012 do 13. 12. 2012 (tzn. více než 6 měsíců).

21) sp. zn. KSBR 28 INS 23064/2011: dne 12. 12. 2011 zahájeno řízení o povolení oddlužení, dne 7. 5. 2012 dlužník vyzván k zaplacení zálohy (uhrazena 11. 5. 2012), dne 10. 12. 2012 podána žádost o určení osoby insolvenčního správce a dne 13. 12. 2012 meritorně rozhodnuto. Nečinnost trvala od 11. 5. 2012 do do 13. 12. 2012 (7 měsíců).

22) sp. zn. KSBR 28 INS 23439/2011 a 28 INS 23443/2011: dne 14. 12. 2011 bylo zahájeno řízení o návrhu na povolení oddlužení, výzva soudkyně ze dne 13. 4. 2012 k doplnění návrhu, na ni zareagoval dlužník dne 6. 6. 2012; další výzvy následovaly až dne 11. 12. 2012 a později (stejný průběh mělo spojené řízení o návrhu manželky dlužníka). Průtahy byly tedy zjištěny od 6. 6. 2012 do 11. 12. 2012 (6 měsíců);

23) sp. zn. KSBR 28 INS 23622/2011: dne 16. 12. 2011 bylo zahájeno na návrh dlužníka insolvenční řízení, dne 12. 7. 2012 řízení zastaveno, dne 8. 8. 2012 autoremedurou rozhodnuto o nezastavení řízení (právní moc 4. 9. 2012), meritorně rozhodnuto 24. 1. 2013. Nečinnost trvala od 4. 9. 2012 do 24. 1. 2013 (tzn. 4,5 měsíce).

24) sp. zn. KSBR 28 INS 23995/2011: dne 30. 5. 2012 soud vyzval dlužníka k opravě a doplnění návrhu na oddlužení, dlužník na ni zareagoval 20. 6. 2012; další úkon následoval až 21. 11. 2012. Nečinnost tedy byla zjištěna od 20. 6. 2012 do 21. 11. 2012 (5 měsíců).

25) sp. zn. KSBR 28 INS 23999/2011: dne 30. 1. 2012 soud dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady řízení, tato byla uhrazena dne 6. 2. 2012; další úkon následoval až dne 6. 8. 2012 (výzva k doplnění návrhu). Nečinnost tedy byla zjištěna od 6. 2. 2012 do 6. 8. 2012 (6 měsíců).

26) sp. zn. KSBR 28 INS 133/2012: dne 4. 1. 2012 zahájeno jako věřitelský návrh., dne 4. 4. 2012 učiněna výzva na zálohu (tato byla složena dne 13. 4. 2012) a další úkon následoval až 15. 1. 2013 (výzva k předložení písemného vyjádření a důkazů). Nečinnost tak byla zjištěna od 4. 4. 2012 do 15. 1. 2013 (více než 9 měsíců).

27) sp. zn. KSBR 28 INS 192/2012: dne 4. 1. 2012 zahájeno řízení o povolení oddlužení, dne 22. 3. 2012 bylo změněno Vrchním soudem v Olomouci usnesení krajského soudu ze dne 5. 1. 2012 tak, že se insolvenční návrh neodmítá, dne 16. 7. 2012 byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy (uhrazena 26. 7. 2012), dne 17. 12. 2012 bylo meritorně rozhodnuto. Nečinnost proto byla zjištěna v době od 26. 7. 2012 do 17. 12. 2012 (tzn. téměř 5 měsíců).

28) sp. zn. KSBR 28 INS 1122/2012: dne 26. 7. 2012 (pozn. NSS: žalobce chybně uvedl datum 25. 7. 2012) věc byla vrácena rozhodnutím odvolacího soudu k dalšímu řízení, dne 23. 1. 2013 spojeno ke společnému řízení s 28 INS 11223/2012. Nečinnost tedy trvala od 26. 7. 2012 do 23. 1. 2013 (6 měsíců).

29) sp. zn. KSBR 28 INS 1123/2012: věc byla vrácena s rozhodnutím odvolacího soudu dne 26. 7. 2012 (pozn. NSS: navrhovatel chybně uvedl datum 20. 8. 2012), teprve dne 23. 1. 2013 byla spojena s věcí sp. zn. 28 INS 1122/2012. Nečinnost byla proto zjištěna od 26. 7. 2012 do 23. 1. 2013 (6 měsíců).

30) sp. zn. KSBR 28 INS 1329/2012: poslední úkony byly učiněny dne 25. 5. 2012 (výzva věřitelům), do doby podání kárného návrhu (10. 4. 2013) nebyl učiněn žádný další úkon. Nečinnost byla zjištěna od 25. 5. 2012 do 10. 4. 2013 (tzn. více než 10 měsíců).

31) sp. zn. KSBR 28 INS 1430/2012: poslední úkon (výzvy ke sdělení souhlasu s rozhodnutím bez nařízení jednání) byl učiněn dne 11. 5. 2012, do doby podání kárného návrhu (10. 4. 2013) nebyl učiněn žádný další úkon. Nečinnost proto byla zjištěna od 11. 5. 2012 do 10. 4. 2013 (11 měsíců).

32) sp. zn. KSBR 28 INS 2621/2012: dne 3. 2. 2012 zahájeno řízení o povolení oddlužení, dne 17. 2. 2012 dlužník vyzván k zaplacení zálohy (uhrazena 7. 3. 2012), dne 10. 12. 2012 podána žádost o určení osoby insolvenčního správce a dne 13. 12. 2012 meritorně rozhodnuto. Nečinnost trvala od 7. 3. 2012 do 13. 12. 2012 (9 měsíců).

33) sp. zn. KSBR 28 INS 2700/2012: dne 6. 2. 2012 zahájeno řízení o povolení oddlužení, dne 14. 2. 2012 byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy (uhrazena 20. 2. 2012), dne 10. 12. 2012 podána žádost o určení osoby insolvenčního správce a dne 13. 12. 2012 bylo meritorně rozhodnuto. Nečinnost proto trvala od 20. 2. 2012 do 13. 12. 2012 (téměř 10 měsíců).

34) sp. zn. KSBR 28 INS 3810/2012: dne 17. 2. 2012 zahájeno řízení o povolení oddlužení, dne 31. 5. 2012 byl dlužník vyzván k doplnění návrhu a zaplacení zálohy (uhrazena 6. 6. 2012), věc meritorně rozhodnuta dne 28. 2. 2013. Nečinnost trvala od 6. 6. 2012 do 28. 2. 2013 (více než 8 měsíců).

35) sp. zn. KSBR 28 INS 4581/2012: dne 27. 2. 2012 zahájeno řízení o povolení oddlužení, dne 7. 5. 2012 byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy (uhrazena 11. 5. 2012), dne 10. 12. 2012 podána žádost o určení osoby insolvenčního správce a dne 13. 12. 2012 věc meritorně rozhodnuta. Nečinnost trvala od 11. 5. 2012 do 13. 12. 2012 (7 měsíců).

36) sp. zn. KSBR 28 INS 4992/2012: poslední úkony byly učiněny dne 6. 3. 2012 (výzvy), do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný další úkon. Nečinnost tak trvala od 6. 3. 2012 do 10. 4. 2013 (13 měsíců).

37) sp. zn. KSBR 28 INS 5165/2012: poslední úkony byly učiněny dne 2. 3. 2012, do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný další úkon. Nečinnost tak trvala od 2. 3. 2012 do 10. 4. 2013 (13 měsíců).

38) sp. zn. KSBR 28 INS 5379/2012: úkony (podání výzvy) byly učiněny dne 2. 3. 2012, do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný další úkon. Nečinnost tak trvala od 2. 3. 2012 do 10. 4. 2013 (tzn. 13 měsíců).

39) sp. zn. KSBR 28 INS 5684/2012: poslední úkony (výzvy) byly učiněny dne 30. 5. 2012, do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný další úkon. Nečinnost proto trvala od 30. 5. 2012 do 10. 4. 2013 (tzn. 10 měsíců).

40) sp. zn. KSBR 28 INS 6397/2012: dne 29. 5. 2012 vydal soud usnesení, ukládající dlužníkovi zaplatit zálohu; tato byla zaplacena 2. 7. 2012 (č. l. 13). Další úkon následoval až 24. 1. 2013 (výzva dlužníkovi k předložení seznamu závazků-č. l. 14). Nečinnost tak byla zjištěna v době od 2. 7. 2012 do 24. 1. 2013 (6,5 měsíce).

41) sp. zn. KSBR 28 INS 6828/2012: dne 21. 3. 2012 zahájeno řízení o oddlužení dlužníka, dne 11. 6. 2012 byla uhrazena dlužníkem záloha, rozhodnuto 27. 12. 2012 (pozn. NSS: žalobce chybně uvedl 3. 1. 2013). Nečinnost tak byla zjištěna v době od 11. 6. 2012 do 27. 12. 2012 (6,5 měsíce).

42) sp. zn. KSBR 28 INS 6907/2012: dne 23. 4. 2012 dána výzva ve věci věřitelského návrhu ze dne 22. 3. 2012, další úkon soudu učiněn až dne 21. 2. 2013. Nečinnost trvala od 23. 4. 2012 do 21. 2. 2013 (10 měsíců).

43) sp. zn. KSBR 28 INS 7308/2012: dne 27. 3. 2012 zahájeno řízení o oddlužení dlužníka, dne 31. 7. 2012 dána výzva dlužníkovi (replika doručena dne 24. 10. 2012), dalším úkonem soudu žádost o určení osoby insolvenčního správce ze dne 27. 12. 2012. Nečinnost trvala od 31. 7. 2012 do 27. 12. 2012 (5 měsíců).

44) sp. zn. KSBR 28 INS 7483/2012: dne 17. 4. 2012 soud usnesením vyzval dlužníka k předložení listinných důkazů; další úkon (výzva věřiteli) následoval až dne 10. 9. 2012. Průtahy tak byly zjištěny v době od 17. 4. 2012 do 10. 9. 2012 (tj. necelých 5 měsíců).

45) sp. zn. KSBR 28 INS 7484/2012: dne 17. 4. 2012 vyzval soud dlužníka k předložení listinných důkazů; další úkon následoval až dne 10. 9. 2012 (výzva věřiteli). Průtahy tak byly zjištěny v době od 17. 4. 2012 do 10. 9. 2012 (necelých 6 měsíců).

46) sp. zn. KSBR 28 INS 8342/2012: dne 5. 4. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení, před podáním kárného návrhu byla posledním úkonem výzva ze dne 10. 4. 2012. Nečinnost proto trvala od 10. 4. 2012 do 10. 4. 2013 (12 měsíců).

47) sp. zn. KSBR 28 INS 8700/2012: dne 11. 4. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení, před podáním kárného návrhu byla posledním úkonem výzva věřiteli ze dne 2. 5. 2012. Nečinnost trvala od 2. 5. 2012 do 10. 4. 2013 (11 měsíců).

48) sp. zn. KSBR 28 INS 8769/2012: návrh na povolení oddlužení byl podán dne 12. 4. 2012, výzva na dlužníka byla učiněna dne 20. 7. 2012 a další úkon byl proveden až dne 21. 2. 2013 (další výzva na dlužníka). Nečinnost tak byla zjištěna od 20. 7. 2012 do 21. 2. 2013, tedy po dobu 7 měsíců.

49) sp. zn. KSBR 28 INS 9360/2012: dne 18. 4. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení, do doby podání kárného návrhu byl poslední úkon učiněn 19. 4. 2012. Nečinnost trvala od 19. 4. 2012 do 10. 4. 2013 (téměř 12 měsíců).

50) sp. zn. 28 Cm 3/2008: dne 28. 1. 2010 byla učiněna výzva účastníku řízení, další úkon učiněn až 3. 1. 2012. Nečinnost trvala od 28. 1. 2010 do 3. 1. 2012, tedy necelé dva roky.

51) sp. zn. 28 ICm 7/2008: dne 26. 3. 2009 bylo zrušeno odvolacím soudem rozhodnutí krajského soudu, dalším úkonem byla výzva k vyjádření z únoru 2010, poté dalším úkonem výzva k zaplacení soudního poplatku z ledna 2012. Průtahy tak byly zjištěny v období od 26. 3. 2009 do 4. 2. 2010 a poté od 20. 2. 2010 do 4. 1. 2012 (tzn. 10 a 11 měsíců nečinnosti).

52) sp. zn. 28 ICm 2/2010: dne 11. 2. 2010 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o věcné a místní příslušnosti Krajského soudu v Brně pro projednání žaloby pro zmatečnost (krajskému soudu doručeno dne 10. 3. 2010), dne 15. 10. 2010 byl vyzván žalobce k opravě a doplnění žaloby (replika doručena 2. 11. 2010); od té době žádný další úkon. Nečinnost tedy trvala od 15. 10. 2010 do 10. 4. 2013 (více než 29 měsíců).

53) sp. zn. 28 ICm 723/2010: dne 1. 4. 2012 byla věc předána opatřením předsedy soudu oddělení 28 ICm; do dne podání kárného návrhu nebyly učiněny žádné úkony. Nečinnost tak trvala od 1. 4. 2012 do 10. 4. 2013 (12 měsíců).

54) sp. zn. 28 ICm 1243/2010: dne 1. 4. 2012 byla věc předána opatřením předsedy soudu oddělení 28 ICm; do dne podání kárného návrhu nebyly učiněny žádné úkony. Nečinnost tak trvala od 1. 4. 2012 do 10. 4. 2013 (12 měsíců).

55) sp. zn. 28 ICm 1610/2010: dne 3. 11. 2010 bylo zahájeno řízení, doposud jediným úkonem byla výzva k vyjádření žalovaného ze dne 12. 1. 2012; do dne podání kárného návrhu nebyly učiněny žádné úkony. Nečinnost tak trvala od 3. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (14 měsíců).

56) sp. zn. 28 ICm 1625/2010: řízení zahájeno dne 4. 11. 2010, dne 12. 1. 2012 byl žalobce vyzván k opravě a doplnění žaloby, dne 16. 1. 2012 byl vyzván žalovaný k vyjádření, do doby podání kárného návrhu další úkony nebyly učiněny. Nečinnost trvala od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (14 měsíců).

57) sp. zn. 28 ICm 1626/2010: řízení zahájeno dne 4. 11. 2010, jediným úkonem výzva žalovanému k vyjádření ze dne 16. 1. 2012. Nečinnost tak trvala od 4. 11. 2010 do 16. 1. 2012 (14 měsíců).

58) sp. zn. 28 ICm 1627/2010: řízení zahájeno dne 4. 11. 2010, dne 12. 1. 2012 byl žalobce vyzván k opravě a doplnění žaloby, dne 16. 1. 2012 vyzván žalovaný k vyjádření, do doby podání kárného návrhu další úkony neučiněny. Nečinnost tak trvala od 4. 11. 2010 do 16. 1. 2012 (14 měsíců).

59) sp. zn. 28 ICm 1628/2010: řízení zahájeno dne 4. 11. 2010, dne 12. 1. 2012 byl žalobce vyzván k opravě a doplnění žaloby, dne 16. 1. 2012 vyzván žalovaný k vyjádření, do doby podání kárného návrhu další úkony neučiněny. Nečinnost tak trvala od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (14 měsíců).

60) sp. zn. 28 ICm 1629/2010: řízení zahájeno dne 4. 11. 2010, dne 12. 1. 2012 byl žalobce vyzván k opravě a doplnění žaloby, do doby podání kárného návrhu další úkony neučiněny. Nečinnost tak trvala od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (14 měsíců).

61) sp. zn. 28 ICm 1630/2010: řízení zahájeno dne 4. 11. 2010, dne 12. 1. 2012 žalobce vyzván k opravě a doplnění žaloby, do doby podání kárného návrhu další úkony neučiněny. Nečinnost proto trvala od 4. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (14 měsíců).

62) sp. zn. 28 ICm 1810/2010: řízení zahájeno dne 23. 11. 2010, dne 12. 1. 2012 byl žalobce vyzván k opravě a doplnění žaloby, dne 27. 1. 2012 vyzván žalovaný k vyjádření, do doby podání kárného návrhu další úkony neučiněny. Nečinnost byla zjištěna od 23. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (téměř 14 měsíců).

63) sp. zn. 28 ICm 1828/2010: dne 25. 11. 2010 bylo zahájeno řízení, první úkon soudkyně byl učiněn až dne 12. 1. 2012 Nečinnost tak byla zjištěna od 25. 11. 2010 do 12. 1. 2012 (téměř 14 měsíců).

64) sp. zn. 28 ICm 464/2011: dne 25. 2. 2011 bylo zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 25. 2. 2011 do 10. 4. 2013 (přes 25 měsíců).

65) sp. zn. 28 ICm 473/2011: dne 25. 2. 2011 bylo zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 25. 2. 2011 do 10. 4. 2013 (přes 25 měsíců).

66) sp. zn. 28 ICm 611/2011, 28 ICm 612/2011, 28 ICm 613/2011, 28 ICm 615/2011, 28 ICm 620/2011, 28 ICm 621/2011, 28 ICm 622/2011: ve všech případech podány dne 14. 3. 2011 odpůrčí žaloby ve věci insolvenčního řízení (na rozhodnutí závisí ukončení celého insolvenčního řízení), do doby podání kárného návrhu však nebyl učiněn žádný úkon. Nečinnost tedy trvala od 14. 3. 2011 do 10. 4. 2013 (25 měsíců).

67) sp. zn. 28 ICm 1178/2011: dne 11. 5. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 11. 5. 2011 do 10. 4. 2013 (23 měsíců).

68) sp. zn. 28 ICm 1285/2011: dne 20. 5. 2011 (pozn. NSS: navrhovatel chybně uvádí 11. 5. 2011) bylo zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 20. 5. 2011 do 10. 4. 2013 (přes 22 měsíců).

69) sp. zn. 28 ICm 1292/2011: dne 23. 5. 2011 zahájeno řízení, dne 4. 8. 2011 vydáno usnesení o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí pohledávky, dne 19. 6. 2012 žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku (uhrazen dne 3. 7. 2012), dne 2. 1. 2013 výzva žalovanému. Nečinnost proto trvala od 4. 8. 2011 do 19. 6. 2012 (přes 10 měsíců; pozn. NSS: navrhovatel přehlédl uvedené úkony a proto tvrdil nečinnost více než 22 měsíců).

70) sp. zn. 28 ICm 1531/2011: dne 17. 6. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 17. 6. 2011 do 10. 4. 2013 (22 měsíců).

71) sp. zn. 28 ICm 2030/2011: dne 3. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný úkon. Nečinnost tak trvala od 3. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (20 měsíců).

72) sp. zn. 28 ICm 2039/2011: dne 3. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost tak trvala od 3. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (20 měsíců).

73) sp. zn. 28 ICm 2072/2011: dne 3. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost tak trvala od 3. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (20 měsíců).

74) sp. zn. 28 ICm 2178/2011: dne 17. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu nebyl učiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 17. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 19 měsíců).

75) sp. zn. 28 ICm 2220/2011: dne 23. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 23. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 19 měsíců).

76) sp. zn. 28 ICm 2241/2011: dne 23. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost proto trvala od 23. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 19 měsíců).

77) sp. zn. 28 ICm 2261/2011: dne 24. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost trvala od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 19 měsíců).

78) sp. zn. 28 ICm 2262/2011: dne 24. 8. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost trvala od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 19 měsíců).

79) sp. zn. 28 ICm 2799/2011: dne 20. 10. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost trvala od 20. 10. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 17 měsíců).

80) sp. zn. 28 ICm 2917/2011: dne 2. 11. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost trvala od 2. 11. 2011 do 10. 4. 2013 (17 měsíců).

81) sp. zn. 28 ICm 3156/2011: dne 22. 11. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost trvala od 22. 11. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 16 měsíců).

82) sp. zn. 28 ICm 3441/2011: dne 20. 12. 2011 zahájeno řízení, do doby podání kárného návrhu neučiněn žádný úkon. Nečinnost trvala od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2013 (více než 15 měsíců).

[22.] Ze Zprávy o spisové kontrole provedené u soudního oddělení Mgr. H. místopředsedou soudu Mgr. K. a ukončené dne 30. 11. 2012 vyplývá, že byly namátkově vybrány spisy, které nebyly pravomocně ukončeny a fyzicky se nacházely u soudu. Bylo zjištěno, že opakovaně dochází k nedůvodným průtahům v insolvenčních i incidenčních řízeních. V takovém rozsahu zjištěné průtahy nelze omluvit ani množstvím vyřizované agendy. Tyto průtahy jsou dlouhodobé a svědčí o zcela nesystematické práci soudkyně. Proto bylo navrženo prověření i dosud neskončených věcí z rejstříku K.Kv. V této kontrole bylo pokračováno v lednu 2013 (viz Zpráva o spisové kontrole datovaná k 19. 2. 2013) a jejím závěrem bylo konstatování, že soudkyně je v agendě konkursních řízení velmi pasivní a rozhodování provádějí prakticky výhradně vyšší soudní úřednice. Dochází zde k průtahům v řízení, soudkyně postupuje nesystematicky, spíše nahodile a chybí snaha věci dovést do konečného rozhodnutí. K průtahům docházelo rovněž v agendě insolvenčních řízení, ve dvou případech nebyla věc předložena odvolacímu soudu s podaným odvoláním po dobu 5 měsíců. U incidenčních sporů počet neskončených věcí u senátu 28 výrazně převyšoval stav této agendy u senátů jiných, počet nedodělků stále vzrůstá a je tak zřejmé, že tato agenda není dlouhodobě řešena, se spisy není prakticky vůbec pracováno a jsou vydávána pouze jednoduchá rozhodnutí o zastavení řízení. V roce 2012 nebylo v této agendě předmětným senátem vydáno jediné meritorní rozhodnutí. Výsledkem této kontrolní zprávy je konstatování, že v žádné z agend oddělení 28 nejsou vykazovány ani průměrné výsledky; průtahy v řízeních jsou opakované a dlouhodobé; rozhodovací činnost Mgr. H. je minimální, neboť podstatně více rozhodují vyšší soudní úřednice; soudkyně se vyhýbá meritornímu rozhodování a dochází i k významným chybám v rozhodovací činnosti.

[23.] Kárný senát si rovněž vyžádal osobní spis Mgr. H., z něhož především plyne, že kárně obviněná se soudkyní stala dne 26. 10. 1994 a byla přidělena ke Krajskému obchodnímu soudu v Brně. Mgr. H. zatím nikdy nebyla kárně potrestána.

[24.] K návrhu kárně obviněné provedl soud dokazování vyjádřením kolektivu insolvenčních soudců ze dne 24. 1. 2012, z něhož plyne, že na tomto oddělení je tristní až kolapsová situace, která vyžaduje systémové řešení. Tím by mělo být rozšíření počtu soudců minimálně o 6 senátů. Z vyjádření soudkyně H. H. soud dále konstatuje, že na jednoho soudce připadá průměrně 376 nevyřízených věcí (Ins, K, Inc). Stejná soudkyně dne 15. 10. 2012 požádala předsedu krajského soudu o předání věcí Icm jinému soudci s odůvodněním, že pokud k tomu nedojde, nastanou nutně průtahy s ohledem na stávající pracovní kapacity.

[25.] Kárně obviněná Mgr. H. se dne 15. 3. 2013 písemně vyjádřila k provedené spisové kontrole. Ze spisů, které jsou předmětem tohoto kárného řízení, a k období vymezenému kárnou žalobou, uvedla následující:

sp. zn. 28 K 29/99: v době od 10. 8. do 27. 8. 2012 čerpala dovolenou a od 16. 10. do 7. 12. 2012 byla nemocná. sp. zn. 28 K 29/2004: v roce čerpala 2012 dovolenou 30. 4., 7. a 21. 5., 30. 5.-18. 6. byla nemocná, 21.-29. 6., 2.-4. 7. a 10.-27. 8. byla na dovolené a od 16. 10.-7. 12. byla opět nemocná. sp. zn. 28 K 54/2004: spor o pravost pohledávky brání projednání konečné zprávy. Navíc, v roce čerpala 2012 dovolenou 30. 4., 7. a 21. 5., 30. 5.-18. 6. byla nemocná, 21.-29. 6., 2.-4. 7. a 10.-27. 8. byla na dovolené a od 16. 10.-7. 12. byla opět nemocná. sp. zn. 28 K 55/2004: v roce čerpala 2012 dovolenou 30. 4., 7. a 21. 5., 30. 5.-18. 6. byla nemocná, 21.-29. 6., 2.-4. 7. a 10.-27. 8. byla na dovolené a od 16. 10.-7. 12. byla opět nemocná. sp. zn. 28 K 20/2005: v roce 2011 čerpala dovolenou 1. a 4. 7., 15.-31. 8., 1.-2. 9., 18. 11. a 27.-30. 12. sp. zn. 28 K 30/2005: dobu od podání konečné zprávy správcem konkursní podstaty do doručení sdělení k této zprávě považovat za prodlení. Mgr. H. rovněž zopakovala čerpání dovolené a dobu nemoci v předmětném období. sp. zn. 28 K 69/2007: Mgr. H. zopakovala čerpání dovolené a dobu nemoci v předmětném období.

sp. zn. 28 K 27/2002: v roce 2012 byla učiněna řada úkonů a se spisem bylo průběžně pracováno.

Dále uvedla, že se rozhodovací činnosti nevyhýbá a pokud dochází k odmítnutí insolvenčního návrhu, jedná se o rozhodovací činnost soudu a nikoliv o průtahy.

V. Posouzení věci soudem

[26.] Kárný senát se nejprve zabýval zjištěním, zda ve věci byly dodrženy subjektivní a objektivní lhůty k podání návrhu na zahájení kárného řízení. Dle ustanovení § 9 zákona č. 7/2002 Sb. musí být návrh na zahájení kárného řízení podán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu, nejpozději však do 3 let ode dne spáchání kárného provinění. Návrh na zahájení kárného řízení byl u Nejvyššího správního soudu podán dne 10. 4. 2013, a protože o jednání, které je předmětem tohoto řízení, se kárný žalobce dozvěděl na základě kontrol prováděných v listopadu 2012 a lednu 2013, je zřejmé, že subjektivní lhůta zachována byla. Dodržena byla rovněž lhůta objektivní, jelikož žalovány jsou průtahy, k nimž mělo dojít (nejpozději) v posledních 3 letech.

[27.] Podle ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech je kárným proviněním soudce zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Podle ustanovení § 80 odst. 1 stejného zákona pro soudce platí, že je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při jejím výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

[28.] Kárný senát vyhodnotil důkazy provedené při ústním jednání. Vytýkaná pochybení se týkala výhradně průtahů v řízeních. Kárný senát ze spisů předložených Krajským soudem v Brně ověřil, že jejich obsah v převažujícím počtu věcí odpovídal tvrzením navrhovatele. Kárně obviněná soudkyně ostatně tato tvrzení nijak nezpochybnila, nečinnost připouštěla, zpochybnila však své zavinění za tento stav a svoji obhajobu zaměřila na podmínky k činnosti, zejména poukázala na vysoké zatížení neúměrným počtem věcí.

[29.] Předmětem dokazování a hodnocení ze strany kárného senátu tedy bylo posouzení uvedených skutečností ve vztahu k definici kárného provinění dle ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech. Dle kárného senátu bylo jednoznačně prokázáno, že ve všech 78 věcech uvedených v první výrokové části tohoto rozhodnutí došlo v postupu soudkyně k výrazným časovým prodlevám mezi jednotlivými úkony, které neměly opodstatnění v průběhu těchto řízení a bylo je nutno hodnotit jako nedůvodnou nečinnost. Tomuto závěru zcela odpovídá obsah spisů, ve kterých mělo dojít k uvedeným nedostatkům (podrobně viz výše), a též v této věci zcela shodná vyjádření navrhovatele i kárně obviněné soudkyně. Množství těchto věcí a také délka trvání nečinnosti přitom svědčí o tom, že se ze strany kárně obviněné soudkyně nejedná o ojedinělé a omluvitelné pochybení, nýbrž o nedostatky trvalého rázu. Jakkoliv se totiž nečinnost v některých případech pohybovala v řádu měsíců (nejméně 4), zejména v incidenčních věcech tyto průtahy trvaly často více než jeden rok a někdy dokonce více než dva roky (viz body 50, 52, 64, 65, 66). Kárnému navrhovateli je přitom třeba přisvědčit i v tom, že kratší průtahy byly zjištěny v těch agendách, které Mgr. H. delegovala na vyšší soudní úřednice, a průtahy byly nejdelší tam, kde měla být činná samotná kárně obviněná.

[30.] Kárný senát se dále zabýval otázkou, zda toto porušení povinností naplňuje skutkovou podstatu kárného provinění definovanou v ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech, včetně zavinění, neboť právě tuto okolnost činila Mgr. H. spornou ve svých vyjádřeních ke kárnému návrhu. Podle tohoto ustanovení je kárným proviněním soudce zaviněné porušení jeho povinností, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. V kárném řízení soudců vedeném dle zákona č. 7/2002 Sb. není pro zavinění stanovena zákonem vyžadovaná specifická forma, kárné provinění lze tedy spáchat jakoukoliv formou zavinění, včetně nevědomé nedbalosti. Rozhodování v zákonem stanovených či přiměřených lhůtách je považováno za součást práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech); neodůvodněné průtahy v řízení je proto nutno hodnotit jako zaviněné porušení povinností soudce a jednání způsobilé přinejmenším narušit důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 zákona o soudech.

[31.] Kárně obviněná soudkyně namítala na svoji obhajobu, že jí nelze přičítat zavinění za vznik těchto průtahů, neboť vysoký počet věcí, který je jí přidělován k rozhodování, neumožňuje činit ve všech těchto věcech úkony v přiměřené době. Rozhodovací činnost nelze normovat, nahlížet na ni mechanicky a odhlížet od individuální dispozice soudce, neboť v opačném případě by nastala computerizace justice . Navrhovatel však v souvislosti s touto obhajobou poukazoval na srovnání s ostatními úseky stejného soudu. Příčinu nedostatků činnosti kárně obviněné soudkyně navrhovatel spatřuje v nedostatečně systematickém a spíše toliko nahodilém přístupu soudkyně k organizaci její práce, zejména v absenci vést řízení k jejich ukončení meritorním rozhodnutím.

[32.] Kárný senát uvážil skutečnosti tvrzené kárně obviněnou soudkyní i navrhovatelem. V konstantní judikatuře kárných senátů je zdůrazňováno, že činnost soudce se vzpírá obecně užívanému normování a v tomto směru je třeba kárně obviněné přisvědčit. Práce soudce je totiž intelektuálně náročná, vyžaduje velkou pečlivost, přesnost a důslednost a rychlost každého řízení závisí nejen na aktivitě soudce, nýbrž také na dalších okolnostech (objektivní obtížnost a pracnost věci, vstřícná komunikace s účastníky řízení, absence procesních překážek atp.). Proto také je nutno vyvarovat se zjednodušené paušalizaci a zobecňování, neboť v konkrétním případě mohou nastat průtahy v řízení, není-li rozhodnuto v řádu dnů či týdnů, avšak v jiné věci průtahy dány být nemusí, byť nebylo rozhodnuto v řádu let. V projednávané věci rovněž není sporu o tom, že kárně obviněná soudkyně byla zatížena velkým počtem věcí přidělených jí k rozhodnutí a bylo proto nutno posoudit, zda se při tomto zatížení mohla vyvarovat negativním důsledkům v podobě dlouhých prodlev mezi úkony v jednotlivých řízeních.

[33.] Kárný senát přitom vychází ze setrvalého právního názoru tohoto soudu, podle něhož nelze akceptovat, aby soudce rezignoval na organizaci jednotlivých složek své činnosti a ponechával spisy dlouhodobě bez provedení jednoduchých úkonů, a to navíc za situace, kdy není odkázán pouze na osobní výkon práce, ale má k dispozici vyššího soudního úředníka. V projednávaném případě kárný senát neshledal při porovnání s činností ostatních soudců stejného úseku soudu objektivní důvody, které by odůvodňovaly prodlevy v uvedeném časovém rozsahu a zejména v natolik vysokém počtu projednávaných věcí. Kárně obviněná soudkyně sice v minulosti mohla být vystavena velkému pracovnímu vypětí vyplývajícímu z vysokého zatížení soudců obchodního úseku, avšak ani to ji nezprošťuje povinnosti zorganizovat si svoji činnost tak, aby přijala systém, který by neponechával náhodě dobu vyřízení jednotlivých věcí bez zjišťování jejich priority a náročnosti. Přitom ze shora uvedeného plyne, že průtahy byly v jednotlivých věcech v délce od několika měsíců až po několik let. V takovém postupu spatřoval kárný senát porušení povinnosti soudce svědomitě vykonávat svoji funkci (§ 80 odst. 1 zákona o soudech a soudcích).

[34.] Kárný senát tento přístup posoudil jako nedostatečnou snahu o to, aby věci byly co nejrychleji projednány a rozhodnuty a účastníkům tak byla poskytnuta rychlá a účinná ochrana práv (§ 6 a § 100 odst. 1 o. s. ř.), což bylo vyhodnoceno jako zaviněné porušení povinností soudce a jako jednání, které ohrozilo důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Na základě uvedených skutečností proto kárný senát dospěl k závěru, že kárně obviněná soudkyně jednáním uvedeným ve výroku rozhodnutí spáchala kárné provinění dle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Ohledně formy zavinění má kárný senát za to, že se jednalo o nedbalost vědomou, a to právě s poukazem na citovaná ustanovení § 6 a 100 odst. 1 o. s. ř., z nichž plyne soudu povinnost postupovat tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta.

[35.] Ve věcech sp. zn. 28 K 29/99, 28 K 27/2002, 28 INS 16479/2011 a 28 INS 16480/2011 však kárný senát návrhu nepřisvědčil, jelikož z obsahu předmětných spisů, kterými bylo prováděno dokazování, zjistil, že k průtahům tak, jak byly popsány v kárné žalobě, nedošlo, jelikož kárný žalobce přehlédl některé úkony, které byly provedeny v době, kdy měla trvat namítaná nečinnost.

[36.] Při úvahách o druhu kárného opatření se kárný senát ztotožnil se žalobcem v tom, že odpovídajícím je uložení kárného opatření dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., tj. snížení platu. Při úvaze o konkrétní výměře snížení platu a době uložení tohoto opatření kárný senát vycházel jako z přitěžující okolnosti ze značného počtu věcí, v nichž bylo prokázáno porušení výše uvedených povinností soudkyně, a z časových úseků, po které nečinnost trvala. Polehčující okolností je naopak skutečnost, že Mgr. H. zatím nikdy nebyla kárně postižena, a také, že poté, co byla seznámena se zjištěními po provedené spisové kontrole, vyvinula určité úsilí směřující k tomu, aby v řadě spisů byla nečinnost ukončena a aby v těchto věcech bylo rozhodnuto, resp. činila některé procesní úkony.

[37.] Z možné výměry snížení platu dle § 88 odst. 2 písm. c) zákona o soudech a soudcích kárný senát zvolil snížení platu o 10 % na šest měsíců, což dle jeho názoru odpovídá závažnosti a intenzitě kárného provinění a uvedeným polehčujícím i přitěžujícím okolnostem na straně kárně obviněné soudkyně.

P o u č e n í : Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení n e n í přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu