161 NS 30413/2015


-u: mvumkunumh i H mam. llllgl WM lllIIHIIMWIWMINI! Ill

2 52-5-2n1ü-1* 15IH53M13121E AHusnmnÍingMadirnír Hlavinka nar. 1965

Na Olešnici 9 . ?51 U3 'Brodek u Přemva

.-:mmmmnum wwwmtm-.-WWW*: --HmmmSpisová značka:161NS 30413/2015 Identifikace dotazu:23635-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 10:51 Kontrolu provedl; Poučová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzľng. Hlavinka Vladimír, nar. TYPľpmdnikajíc ID:HLAVINKVLAD190665 1 19.06.1965, IČ: 14617102, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Hlavinka, Vladimír, 19.06.1965, 14617102 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112RKSOL 16 INS 30413/2015 VK: Usnesení zašli: 1) Dlužnüç-DS/III. na adresu dle záhlaví

Kal.: PM

Olomouc 7. 6. 2016

Mgr. Martin Šulák samosoudce