161 NS 30163/2014


*1D5ů59-5-2ü-1'1

1 a 1a ms :Hmmm-4 * PHI-11 Madnutl n odvoláníăi: Gabriela Skřivánknvá nar. 1 97'9 Vrchlickéhn 1?25!14 TB? U1 ©umperkSpisová značka:161NS 30163/2014 Identifikace dotazu:118243-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 08:25 Kontrolu provedl; Poučová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:Steska-Kavřík v.o.s., IČ: Typµins. 03059081, ins. správce SpµáVce Údaje o schránce: typzpo

ID:STESKA 1

ID DS:sgSjsek Stav DS Přístupná Název DS firma: Steska-Kavřík v.o.s.

IČ: 03059081

Adresa: Vídeňská 7/228, 63900 Brno, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Skřivánková Gabriela, nar. TYPµjfyzická 14.02.1979, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Skřivánková, Gabriela, 14.02.1979 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

ID:SKŘIVÁNGABR140279 1

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R