160 ICm 4008/2015
160 ICm 4008/2015-19

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou ve věci žalobkyně: TERGANES GROUP s.r.o., IČO 24121231, sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, zast. Dr. Michaelou Jorgensen, advokátkou, sídlem Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) Ing. David Jánošík, sídlem Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice CP Praha s.r.o., 2) CP Praha s.r.o., IČO 27640965, sídlem Pitterova 2855/13, 130 00 Praha 3, o zjištění popřené pohledávky,

takto:

Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se usnesení ze dne 10.12.2015, č.j. 160 ICm 4008/2015-13, zrušuje, neboť žalobkyně zaplatila soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč do konce lhůty k odvolání proti uvedenému usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 5. ledna 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová