156 ICm 1634/2013
Číslo jednací: 156 ICm 1634/2013-11 (KSPL 56 INS 31635/2012)

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou ve věci žalobkyně COFIDIS s.r.o., IČ 27179907, se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 5, zastoupené Mgr. Jiřím Sitou, advokátem se sídlem Rybná 682/14, 110 00, Praha 1-Staré Město, proti žalovanému Marcel anonymizovano , anonymizovano , bytem Slovanská alej 41, 326 00, Plzeň, o žalobě na určení popřené pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení zdejšího soudu ze dne 28.6.2013, č.j. 156 ICm 1634/2013-7,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 156 ICm 1634/2013-11 (KSPL 56 INS 31635/2012) ze dne 28.6.2013 z r u š u j e , když soudní poplatek byl v mezidobí uhrazen.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř.

Krajský soud v Plzni dne 15. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Parvoničová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudce