155 ICm 598/2011
Číslo jednací: 155ICm 598/2011-152 (KSPL 54 INS 7332/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: TREPOL NORDEN A/S, č. společnosti NR 32138845, Ursusvej 5, 8464, Galten, Skovby, Dánské království, zast. Mgr. Ing. Martinem Lukášem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 10, proti žalované: JUDr. Stanislavě Vohradské, Hostivice, Husovo náměstí 13, insolvenční správkyni dlužníka-TREPOL CZ, s.r.o, Chlum u Hartmanic 27, v řízení o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že následující dílčí pohledávky věřitele: TREPOL NORDEN A/S, číslo společnosti: NR 32 13 8845 se sídlem Ursusvej 5 Galten, Skovby, Dánské Království, za dlužníkem: TREPOL CZ, s.r.o., IČO:27991407, se sídlem Chlum u Hartmanic 27, PSČ 342 01, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 20417, které jsou přihlášené do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 7332/2010, jsou po právu:

-dílčí pohledávka č. 1 ve výši 790.615,87 Kč z titulu regresního nároku za uhrazení dluhu dlužníka vůči společnosti Nordea Bank Danmark A/S, číslo společnosti: 87221628, se sídlem Silkeborg, Vestergade 13, PSČ 8600, Dánské království, tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 790.615,87 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011; KSPL 54 INS 7332/2010

-dílčí pohledávka č. 2 ve výši 606.052,60 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 600.000,-Kč a úrokem ve výši 6.052,60 Kč (ve výši 0,7 % p. a. za období od 14. května 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,5 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 8.052,60 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 3 ve výši 193.819 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 192.000,-Kč a úrokem ve výši 1.819 Kč (ve výši 0,7 % p. a. za období od 15. června 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,5 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 3.739,-Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 4 ve výši 100.383,56 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 100.000,-Kč a úrokem ve výši 383,56 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 17. září 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 1.383,56 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 5 ve výši 351.302,19 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 350.000,-Kč a úrokem ve výši 1.302,19 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 29. září 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 3.302,19 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 7 ve výši 200.698,08 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 200.000,-Kč a úrokem ve výši 698,08 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 23. října 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 2.698,08 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 9 ve výši 200.665,48 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 200.000,-Kč a úrokem ve výši 665,48 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 9. listopadu 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 665,48 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011; KSPL 54 INS 7332/2010

-dílčí pohledávka č. 11 ve výši 2.528.090 Kč z titulu regresního nároku za uhrazení dluhu dlužníka vůči společnosti Nordea Bank Danmark A/S, číslo společnosti: 87221628, se sídlem Silkeborg, Vestergade 13, PSČ 8600, Dánské království, tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 2.528.090,-Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 12 ve výši 152.593,71 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 152.124,-Kč a úrokem ve výši 469,71 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 4. prosince 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 469,71 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 13 ve výši 251.831,58 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 251.090,-Kč a úrokem ve výši 741,58 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 18. prosince 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 741,58 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 14 ve výši 41.080,30 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 40.960,90,-Kč a úrokem ve výši 119,40 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 22. prosince 2009 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 119,50 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 16 ve výši 100.265,62 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 100.000,-Kč a úrokem ve výši 265,62 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 18. ledna 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 265,62 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 18 ve výši 280.695,40 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 280.000,-Kč a úrokem ve výši 695,40 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 5. února 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 695,40 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011; KSPL 54 INS 7332/2010

-dílčí pohledávka č. 19 ve výši 50.117,95 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 50.000,-Kč a úrokem ve výši 117,95 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 18. února 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 117,95 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 21 ve výši 200.437,26 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 200.000,-Kč a úrokem ve výši 437,26 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 8. března 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 437,26 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 22 ve výši 531.072,34 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 530.000,-Kč a úrokem ve výši 1.072,34 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 25. března 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 1.072,34 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 24 ve výši 19.034,43 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 19.000,-Kč a úrokem ve výši 34,43 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 16. dubna 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 34,43 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011;

-dílčí pohledávka č. 25 ve výši 8.437,89 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce tvořená jistinou ve výši 8.424 Kč a úrokem ve výši 13,89 Kč (ve výši 0,35 % p. a. za období od 3. května 2010 do 21. října 2010; tzn. 140% diskontní sazby, která ke dni poskytnutí půjčky činila 0,25 %), tj. jde o pohledávku pravou co do důvodu i výše, přičemž výše dílčí pohledávky je o 13,89 Kč vyšší oproti tomu, co bylo zjištěno na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení dne 9. února 2011.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se svou žalobou ze dne 09. 03. 2011 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že dílčí pohledávky žalobce č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24 a 25 jsou považovány za zjištěné. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalovaná v insolvenčním řízení, které bylo zahájeno na majetek dlužníka, popřela shora uvedené pohledávky, a to z důvodu neprokázání existence tvrzených nároků. KSPL 54 INS 7332/2010

O popření pohledávky informovala žalovaná žalobkyni písemně dne 14. 02. 2011. Žalobce je přesvědčen, že jeho nároky jsou po právu. V rámci kupní smlouvy č. 103298 SS/ml ze dne 28. 0 4. 2009, uzavřené mezi společností TREPOL A/S v konkurzu jakožto prodávajícím a žalobkyní, jakožto kupujícím nabyla žalobkyně v dlužníku 100% obchodní podíl a stala se tak jediným společníkem dlužníka. V souladu s článkem č. 5.2 kupní smlouvy žalobkyně za dlužníka uhradila veškeré závazky, které měl vůči společnosti Nordea Bank Danmark A/S a vůči společnosti TREPOL A/S v konkurzu. Dále prováděla žalobkyně za dlužníka pravidelně veškeré platby, které byly na dlužníku od jeho věřitelů vyžadovány, jakož i dlužníku půjčovala finanční prostředky za účelem udržení provozu společnosti. Dlužník si je vědom existence přihlášené pohledávky a nikterak ji nepopírá. V rámci kupní smlouvy se žalobkyně zavázala, že za dlužníka splní jeho peněžité závazky ve výši 1.600.000 DKK, z čehož část těchto peněžitých závazků ve výši 880.000 DKK odpovídá závazkům dlužníka, který tento měl za společností Nordea Bank. Nordea Bank k této kupní smlouvě dle článku 8.2 KS přistoupila, což stvrdila svým podpisem. Žalobkyně, analogicky k přistoupení k závazku v českém právu dle ustanovení § 533 o. z., se zavázala vedle dlužníka ke splnění závazků dlužníka, které měl vůči Nordea Bank. Zaplacením dlužné částky ve výši 880.000 DKK na bankovní účet č. 1938 6882 631 980 vedený u Nordea Bank, jak je uvedeno v KS, splnila žalobkyně výše uvedený závazek a získala tak vůči dlužníkovi pohledávku odpovídající shora uvedené částce. Z této částky žalobkyně uplatňuje vůči dlužníkovi pouze částku 221.056,19 DKK (790.615,87 Kč). Tvrzení, že částka byla uhrazena, žalobkyně prokazuje prohlášením společnosti Nordea Bank, ve kterém tato společnost úhradu potvrzuje. Žalobkyně má za to, že kupní smlouva, shora citovaná, je smlouvou určitou. Z článku 5.2 je nade všechnu pochybnost, že žalobkyně převzala písemný závazek, resp. přistoupila k závazku dlužníka splatit společnosti Nordea Bank pohledávku, kterou má za dlužníkem. V rámci kupní smlouvy se žalobkyně zavázala, že za dlužníka splní jeho peněžité závazky vůči prodávajícímu, společnosti TREPOL A/S v konkurzu, a to ve výši 720.000 DKK. Žalobkyně se tak, analogicky k přistoupení k závazku v českém právu dle § 533 o. z, platně zavázala vedle dlužníka ke splnění i tohoto závazku. Zaplacením uvedené částky na bankovní účet č. 1938 6882 631 980 vedený u Nordea Bank, splnila žalobkyně předmětný závazek a získala tak vůči dlužníkovi regresní pohledávku odpovídající částce 720.000 DKK (2.528.090 Kč). Tvrzení o tom, že částka byla uhrazena, prokazuje žalobkyně prohlášením společnosti Nordea Bank, ve kterém tuto skutečnost Nordea Bank potvrzuje. Dílčí pohledávky č. 2,3,4,5,7,9,12,13,14,16,18,19,21,22,24 a 25 vznikly na základě ústně uzavřených smluv o půjčce mezi dlužníkem-jakožto dlužníkem a žalobkyní-jakožto věřitelem. S ohledem na skutečnost, že smlouvy byly uzavírány za podmínek obvyklých v obchodním styku, byl mezi stranami rovněž sjednán úrok ve výši 140% diskontní sazby ke dni poskytnutí půjčky, tzn. ve výši, která je v obchodním styku zcela běžná. Žalovaná nedůvodně popřela k pohledávkám požadované příslušenství.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě ze dne 03. 05. 2011 navrhla žalobu zamítnout. Uvedla, že považuje kupní smlouvu uzavřenou mezi TREPOL A/S v konkurzu a žalobkyní, coby společníkem dlužníka, za absolutně neplatný právní úkon, který dlužníka nezavazuje k plnění neplatně sjednaných závazků žalobkyní za dlužníka. K vyjádřením Nordea Bank o úhradě žalobkyní přihlášených pohledávek se žalovaná nemůže vyjádřit, neboť nebyly k žalobě doloženy. Žalovaná popřela KSPL 54 INS 7332/2010 pohledávku č. 1 a č. 11 zcela z důvodu neprokázání tvrzeného nároku a to pro již zmíněnou neplatnost smlouvy pro neurčitost. Dílčí pohledávky žalobkyně pod čísly uvedenými v žalobě žalovaná popřela z důvodu, že nebylo prokázáno, že by byl sjednán požadovaný smluvní úrok z prodlení.

Ve věci bylo zdejším soudem rozhodnuto dne 19. 06. 2012, a to tak, že soud žalobě zcela vyhověl. K odvolání žalované Vrchní soud v praze svým usnesením ze dne 06. 05. 2013 rozsudek zdejšího soudu zrušil, a to vzhledem k vadám zmatečnostní povahy, vylučujícím posouzením věcné správnocti napadeného rozhodnutí.

S ohledem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, naposledy citované, žalobkyně požádala soud o připuštění změny žalobního návrhu ve znění uvedeném ve výroku č. 1 tohoto rozsudku. Dne 17. 04. 2014 soud změnu žaloby připustil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 04. 2014.

V průběhu jednání žalovaná setrvávala na původním stanovisku, namítala neplatnost kupní smlouvy a nedostatek důkazů ve směru k ujednání o úroku z prodlení. Připustila, že komunikovala s profesionální účetnickou firmou a z jejich e-mailů pochopila, že něco ve smyslu požadovaných částek se dostalo do účetní rozvahy dlužníka, ale až na pokyn společníka. V účetnictví nemá doklad ohledně vypořádání nároků společnosti Nordea Bank ve výši 1.647.624 DKK.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta, však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť žalobkyně byla písemně informována o popření pohledávek dne 14. 02. 2011 a žaloba byla podána dne 9. 03. 2011.

Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel přihlásil za dlužníkem-pohledávku č. 1 ve výši 790.615 Kč, přičemž jako důvod vzniku pohledávky uvedl přistoupení k závazku dlužníka na základě kupní smlouvy ze dne 28. 04. 2009 uzavřené mezi TREPOL A/S v konkurzu a věřitelem., pohledávku č. 2 ve výši 600.000 Kč z titulu smlouvy o půjčce se smluveným úrokem ve výši 6.052 Kč, pohledávku č. 3. Ve výši 192.000 Kč plus smluvený úrok z prodlení ve výši 1.819 Kč, důvod vzniku-smlouva o půjčce, pohledávku č. 4 ve výši 100.000 Kč plus smluvený úrok z prodlení ve výši 383,56 Kč z důvodu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 5 ve výši 350.000 Kč plus smluvený úrok ve výši 1.302,19 Kč KSPL 54 INS 7332/2010 z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 6 ve výši 9.792,32 Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 7 ve výši 200.000 Kč plus smluvený úrok z prodlení ve výši 698,08 Kč z titulu ústně uzavřené smlouvy o půjčce, pohledávku č. 8 ve výši 3.469,67 Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 9 ve výši 200.000 Kč plus smluvený úrok z prodlení ve výši 665,48 Kč z titulu ústně uzavřené smlouvy o půjčce, pohledávku č. 10 ve výši 3.316,48 Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 11 ve výši 2.528.090 Kč z titulu přistoupení k závazku dle cit. kupní smlouvy, pohledávku č. 12 ve výši 152.124 Kč plus smluvený úrok ve výši 496,71 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 13 ve výši 251.090 Kč plus smluvený úrok ve výši 741,58 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 14 ve výši 40.960,90 Kč plus smluvený úrok z prodlení ve výši 119,40 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 15 ve výši 3.462,28 Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 16 ve výši 100.000 Kč plus smluvený úrok ve výši 265,62 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 17 ve výši 3.437,89 Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 18 ve výši 280.000 Kč plus smluvený úrok ve výši 695,40 Kč z titulu ústně uzavřené smlouvy o půjčce, pohledávku č. 19 ve výši 50.000 Kč plus smluvený úrok ve výši 117,95,-Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 20 ve výši 3.075,94,-Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 21 ve výši 200.000,-plus smluvený úrok ve výši 437,26 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 22 ve výši 530.000 Kč plus smluvený úrok ve výši 1.072,34 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce, pohledávku č. 23 ve výši 3.335,67 Kč z titulu smlouvy o pronájmu strojů, pohledávku č. 24 ve výši 19.000 Kč plus smluvený úrok ve výši 34,43 Kč z titulu ústní smlouvy o dílo, pohledávku č. 25ve výši 8.424 Kč plus smluvený úrok ve výši 13.89 Kč z titulu ústní smlouvy o půjčce.

Žalobkyně soudu předložila kupní smlouvu uzavřenou mezi společnostmi TREPOL A/S v konkurzu a žalobkyní ze dne 28. 04. 2009, a to v dánském originále spolu s překladem do českého i anglického jazyka. Článek 2.1.3 je nazván jako Obchodní podíl v TREPOL Cz s.r.o. V tomto článku se strany dohodly, že kupující (TREPOL Norden A/S) přebírá základní kapitál společnosti TREPOL Cz s.r.o. o nominální hodnotě 200.000 Kč v plném rozsahu, dále že se kupující kromě kupní ceny za obchodní podíl zavazuje splnit níže uvedené závazky společnosti, která je předmětem akvizice. V bodě 2.1.3.1 je uvedeno, že na základě uhrazení částky 880.000 DKK společnosti Nordea Bank Danmark obdrží společnost TREPOL CZ s.r.o. potvrzení na částku 1.647.624 DKK v plné výši, kterou tato společnost dluží společnosti Nordea. V bodě 2.1.3.2 je uvedeno, že na základě uhrazení částky 720.000 DKK prodávajícímu obdrží společnost TREPOL CZ s.r.o. potvrzení na uvedenou částku v plné výši. V článku 2.1.3.3 je uvedeno, že kromě závazků vyplývajících z ustanovení odst. 2.1.3.1 a 2.1.3.2 je prodávající povinen zajistit, aby veškeré další dluhy ve společnosti TREPOL Cz s.r.o., včetně zaměstnaneckých výhod jakéhokoli druhu vztahujících se k období předcházejícímu datu akvizice, byly splaceny nejpozději do data akvizice.

Dále byl doložen úplný výpis z dánského obchodního rejstříku společnosti TREPOL A/S v konkurzu, ze kterého má soud za prokázané, že Jorgen Solvsten Skriver nefiguruje v představenstvu společnosti. Z výpisu společnosti TREPOL CZ s.r.o. má soud za prokázané, že jednatelem této společnosti je Jorgen Solvsten Skriver, a to od 09. 09. 2009. Jediným společníkem je pak žalobce, a to od KSPL 54 INS 7332/2010

23. 09. 2009. Podkladem pro zápis žalobce do obchodního rejstříku pak byla níže uvedená kupní smouva ze dne 28. 04. 2009.

Žalobce založil do spisu dopis adresovaný Jorgenu Skriverovi ze dne 29. 05. 2012, jehož autorem je Jorgen Flodgaard, dánský advokát. V tomto dopise tento advokát sděluje, že shora uvedená kupní smlouva je právně závaznou smlouvou uzavřenou dle dánského práva a v souladu s dánským právem je smlouva určitá.

Žalobce dále doložil ověřenou kopii potvrzení zástupce Nordea Bank Danmark A/S ze dne 07. 03. 2011 o tom, že ,,obchodní podíl společnosti TREPOL CZ s.r.o. byl postoupen na společnost TREPOL Norden A/S za úplatu ve výši 1 DKK a platbu ve výši 880.000 DKK ve prospěch společnosti Nordea. TREPOL CZ s.r.o. obdrží doklad o uhrazení všech nároků společnosti Nordea (částka 1.647.624 DKK) a dále platbu ve výši 720.000 DKK ve prospěch společnosti TREPOL A/S v insolvenční likvidaci. trpepol CZ s.r.o. obdrží doklad o uhrazení všech nároků společnosti TREPOL A/S v insolvenční likvidaci. Všechny tyto platby jsou prováděny s odvoláním na smlouvu o prodeji podepsanou dne 28. 04. 2009.

Ve zprávě Nordea Bank Danmark A/S ze dne 30. 05. 2012 tato společnost potvrzuje, že společnost TREPOL CZ s.r.o. dlužila částku 1.632.588,05 DKK společnosti Nordea Bank na základě kontokorentního úvěru poskytnutého k účtu společnosti TREPOL CZ č. 3492 150 214.

Z výpisu z účtu č. 6882787174 vedeného u Nordea Bank má soud za prokázané, že z účtu TREPOL Norden A/S bylo dne 11. 05. převedeno do TREPOLU A/S v likvidaci 4.500.00,00 DKK.

Dále měl soud k dispozici překlad dopisu (e-mailu) ze dne 17. 04. 2012 od Svenda Erika Lokkegaarda adresovaný Jorgenu Skriverovi, ve kterém mu oznamuje, že dle dohody zasílá připojenou část výpisu z účtu pro účet č. 6882787174 /TREPOL Norden A/S), ze kterého vyplývá zaplacení kupní ceny 4.500.001 DKK, z čehož 720.000 je část z 1.600.000, zahrnutých v 4.500.001 DDK, což by mělo být dostačující dokumentací.

Z výpisu z účtu č. 3492150214 je patrno, že TREPOL A/S převedla částku 880.000 DKK na tento účet. Jednalo se o účet dlužníka.

Žalobkyně dále soudu předložila čestné prohlášení Asbjorna Thomsena, předsedy představenstva žalobkyně, ze kterého vyplývá, že součástí ústních smluv o půjčce uzavřených mezi žalobkyní a dlužníkem byl rovněž úrok ve výši 140% diskontní sazby ČNB ode dne poskytnutí půjčky.

Žalobkyně soudu předložila i životopis Jorgena S. Skrivera, jednatele dlužníka a administrativního ředitele žalobkyně, ze kterého je patrné, že je činný v Dánsku v oblasti prodeje a marketingu od roku 1988, přičemž od roku 1999 byl manažerem a ředitelem ve společnostech, které vyrábějí a prodávají kuchyňská zařízení, stejně jako dlužník i žalobkyně. KSPL 54 INS 7332/2010

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba, ve znění změny, byla podána po právu. Dle názoru soudu žalobkyně zajistila dostatek důkazů potvrzjujících její tvrzení o existenci všech přihlášených pohledávek. Soud poté, co obdržel jinou kopii překladu kupní smlouvy ze dne 28. 04. 2009, dospěl k závěru, že smlouva je platná a dostatečně určitá. Jako určitou považuje i část smlouvy, která byla zpochybněna žalovanou, a to článek 2.1.3 ohledně Obchodního podílu v TREPOL Cz s.r.o. Jak bylo naznačeno shora, stejný názor měl i rejstříkový soud, neboť podkladem pro zápis žalobkyně do obchodního rejstříku jako společníka společnosti TREPOL CZ, s.r.o., byla právě tato smlouva. Dle smlouvy žalobkyně jako kupující koupila obchodní podíl dlužníka a zárověň převzala jeho dluh vůči Nordea Bank ve výši 880.000 DKK a dluh vůči TREPOL A/S v konkurzu (prodávající) ve výši 720.000 DKK. Tvrzení žalobkyně, že dlužník měl pohledávku vůči Nordea Bank ve výši 1.647.624 DKK a za společností TREPOL A/S k konkurzu potvrzují listiny doložené žalobkyní, a to zejména dopisy z Nordea Bank, o jejichž pravosti soud nemá pochybnost. Výpisy z účtu pak bylo prokázáno, že jak částku 880.000 DKK tak částku 720.000 DKK zaplatila žalobkyně dne 11. 05. 2009 jako součást celkové kupní ceny ve výši 4.500.001 DKK. Tuto skutečnost pak v e-mailu potvrdil i zástupce Nordea Bank. O pravosti této písemnosti soud také nemá pochybnosti. Následně pak společnoat TREPOL A/S v konkurzu převedla částku 880.000 DKK na účet dlužníka, vedený u Nordea Bank. Jednalo se o část dluhu ze smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru. Připsáním této částky na účet dlužníka byla část dluhu vůči Nordea Bank uhrazena. Soud má pravost pohledávky č. 1 a 11 za prokázané. Pokud žalovaná nemá kupní smlouvu založenou ve svém účetnictví, neboť ji dlužník z nějakého důvodu opomněl založit, nemůže jít žalobkyni k tíži. Z účetnictví vyplývá, že dlužník má vůči žalobkyni, jakožto svému jedinému společníkovi, ve svém účetnictví veden závazek ve výšu 5.018.000 Kč. Pokud se jedná o další přihlášené a popřené pohledávky, a to č. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24 a 25, jedná se o dílčí pohledávky, které měly vzniknout na základě ústně uzavřených smluv o půjčce mezi dlužníkem, jakožto dlužníkem a mezi žalobkyní, jakožto věřitelem. Dle žalobkyně byly uzavírány za podmínek obvyklých v obchodním styku, mezi stranami byl rovněž sjednán úrok, a to ve výši 140% diskontní sazby ke dni poskytnutí půjčky, tzn. ve výši, která byla mezi stranami v obchodním styku běžná. Uzavření všech ústních smluv žalovaná nerozporovala. Jako potvrzení toho, že půjčjky byly sjednány, nabídla žalobkyně jednak příslušné platební příkazy a jednak prohlášení Jorgena Skrivera ze dne 28. 02. 2011. Žalovaná rozporovala pouze ujednání o úrocích, neboť prohlášení Jorgena Solvstena Skrivera ze dne 28. 02. 2012 nepovažuje za relevantní. Jako důvod uvedla propojenost společnosti TREPOL CZ, s.r.o. se společností TREPOL Norden, a.s. právě prostřednictvím uvedené osoby. Žalobkyně tento důkaz navrhla k důkazu, soud jej provedl a s ohledem na absenci jiných důkazů jej považuje za důkaz postačující. Jedná se sice jen o prohlášení, nicméně nejde o účastnickou výpověď, ale de facto o písemnou výpověď svědeckou, byť bez příslušného poučení. Žalobkyně soudu předložila také prohlášení předsedy představenstva žalobkyně Asbjorna Thomsena, který prohlásil, že úroky ve výši 140% diskontní sazby ČNB ode dne poskytnutí půjčky, byly současně se smlouvami o půjčce taktéž ujednány. Obě prohlášení spolu obsahově korespondují a soud považuje výši úroku za daných podmínek za prokázanou. Žalobkyně také předložila životopis Jorgena Skrivera, který je administrativním ředitelem žalobkyně a jednatelem dlužníka. Ze životopisu je zřejmé, že pan Skriver je v Dánsku činný v oblasti prodeje a marketingu od roku 1988, byl KSPL 54 INS 7332/2010 manažerem společnosti, která se zabývala výrobou a prodejem kuchyňského zařízení, stejně jako dlužník i žalobkyně. Pan Skriver je tedy bez pochyby zkušeným obchodníkem v oboru kuchyňských zařízení, lze se ztotožnit se závěry žalobykně, že v případě koupě společnosti TREPOL A/S v konkurzu se jednalo o čistý podnikatelský záměr. Soud považuje za zjištěné i dílčí pohledávky žalobkyně vyplývající z ústně uzavřených smluv, a to co do jistiny i příslušenství.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 06. 05. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková