14 INS 7641/2013


"u'. u

H.-.-Š 'IatelzKrajský suud v üstravě Havlíčküvü nábřeží 34 'TIS 81 üstrava 125172

:If a.-'_-' J al.: ' . 11".,-I .-'q' r ' _":_. 'I.:-_- ł._.:_:.r';:ř "-uüEulmnnmsmícH Rum 1- , LllllNlłWll Ill|H|lM|||l!|H1l||Illl|l||||HM|H||H|||IllH1|l| i||

*1251ľE-5-EŮ16-1 i .-!Jj-L

' ms 7541x2013-as-Jr rüzllüdnutí vs

_ .'1-'.anonymizovano Červenkuvă Bělutin 135 T53 64 Bělütin d Ániw adresättásilku Ms:

IdľłSŮIEIII "Ihanfjmkr dn' _ ; .-...r-f

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlllvvvl vv l .vv 'vvi l lv

14INS 7641/2013 -B37 rozhodnutí VS, tisková skupina 125172-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

570-16.docx 2016/05/27 10:05:09 Mgr. Fuchsig anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76510280, ins. správce, ID: FUCHSIGMART721120 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fuchsig-Mgr. anonymizovano Fuchsig, Hlavní 25, Otice, 747 81

ID DS: tq8xz9w

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.06.2016 14:59:56 27.06.2016 14:59:55

Zprávu vypravil: Táňa Kajzarová

Doručeno: 27.06.2016 15:02:28

27.06.2016 14:59:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.06.2016 15:02:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

04.07.2016 13:14 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

28.06.2016 01 :53Spisová značka:14INS 7641/2013 Identifikace dotazuzl25172-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.06.2016 13:17 Kontrolu proved JIKajzarová Táňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzMgr. Fuchsig anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76510280, ins. správce Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Název DS anonymizovano Fuchsig, firma:

IČ: 76510280

Adresa: Hlavní /25, 74781 Otice, CZ

anonymizovano

ID DS:tq8xz9w

anonymizovano Fuchsig-Insolvenční správce

IDzFUCHSIGMART7leZO

Stav DS Přístupná

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzčervenková anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Červenková, anonymizovano ,

TYP: fyzická

10.06.1986 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOIDzčERVENKLUC1100686

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R