14 INS 5518/2012r-1

I k. u-.-\.-

-. i l' I _-I-'. l. a..." :a l. ..łll a v?!

_|.

.-1atel: k " Krajský snud v üstravě

" .'-ůh-.ľ 1151. i.. :-'u' 'I'ł 1 1m-' :g Havllčknvü nabral] 34 dne--------mv--------= . g---ťăg 723 31 üstrava 134! 53 'II ... leüiład n: HHIÍEII, ' l ma a. '. " ä--ł H5 F: _..I _. .1. MWMWÍCHHUKDU HPI. na.. . .a-_ _ ' _;'_r 'im 5' M . i:: i rm; :5 ::i . l || ll'i I l u. "* 1 ł. E*-ü 6-1*

I. ir 1 5 5 2 1 : ".j !NS 551312012 His-Ham u měn. v rüzhüdutí r l ...P1 x 1 'l i t

3

Lenka Bľăľidilü'ľă I q Cihelni 1647559 . . T35 [IE Karviná-Nüvi: Mřstü

Jj

.. .I-" '_*-.I.n ..ř u.: '-1' I

mgngWMäälmpŽä/m áÉJŽý/Läí

WMMMIW

H i. r . ...Illlą l .. ji Z r ' "..ł-1 ::J-:I: 5km'-1 * If] r 'i ."' ' _ _-M -r .'. .Ě .r

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vlvvvvvv vlvvvl lvlvlvllvll lvvlllvll Il'

14INS 5518/2012 B15-Usn. o změn. v rozhodutí, tisková skupina 134158-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

Brázdilová-změna spl. kal 2016/05/30 14:19:55 Mgr. Tichovský anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66240948, ins. správce, ID: TICHOVSIVO 710429 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Tichovský-Mgr. anonymizovano Tichovský, Jaklovecká 1249/18, 71000 Ostrava, CZ ID DS: z36yj8h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 01.06.201611:46:53

Lukáš Mareš 01.06.2016 12:33:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.201611:46:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:33:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 14:19 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

02.06.2016 01 :32Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1/e:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvuv 'vv' vv I v ..vv lvvvv v .vv-vvvvv I v

14INS 5518/2012 B15-Usn. o změn. v rozhodutí +B6, tisková skupina 134158-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

Brázdilová-změna spl. kal 2016/05/30 14:19:55,schválení oddlužení Lázně Darkov, a.s., IČ: 61974935, právnická, ID: LÁZNĚ DARKOV61974935 Typ DS: P0

Lázně Darkov, a.s., Čsl. armády 2954/2, 73301 Karviná, CZ

ID DS: jj3ewru

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 01.06.201611:46:54

Lukáš Mareš 02.06.2016 12:03:03

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.201611:46:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 12:03:03 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 08:05 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

03.06.2016 00:31

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1/e:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v--vlv- vvl Ilvv

14INS 5518/2012 B15-Usn. o změn. v rozhodutí +B6, tisková skupina 134158-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

Brázdilová-změna spl. kal 2016/05/30 14:19:55,schválení oddlužení

Česká správa sociálního zabezpečení, ISŠ: 00006963 obch.náz. Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Ostrava, ostatní OVM, ID: CESKA SPRA 6

Typ DS: OVM_REQ

Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Ostrava (Česká správa sociálního zabezp, Zelená 3158/34a, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: bu8d3nf Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 01.06.201611:47:00

Lukáš Mareš 01.06.2016 11:49:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.201611:47:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:49:06 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 14:19 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

02.06.2016 01:32KONEC VÝPISU

Spisová značka:14INS 5518/2012 Identifikace dotazu:134158-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 10:29 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát:Mbr. Tichovský anonymizovano , nar. Typľins. IDzTICHOVSIVO 7104 anonymizovano , IČ: 66240948, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:236yj8h Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Tichovský, firma: Mgr. anonymizovano Tichovský IČ: 66240948 Adresa: Jaklovecká 18/1249, 71000 Ostrava, CZ anonymizovano

AdresátzLázně Darkov, a.s., IC: TYpľprávnická IDzLÁZNĚ DARKOV61974935 61974935, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:jj3ewru Stav DS Přístupná

Název DS firma: Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935

Adresa: Čsl. armády 2/2954, 73312 Karviná-Hranice, CZ

Adresátzčeská správa sociálního TYpľostatní OVM ID:ČESKÁ SPRÁ 6 zabezpečení, IČ: 00006963, obch.náz. Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Ostrava, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ 1D DS:bu8d3nf Stav Ds Přístupná Název DS firma: Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Ostrava (Ceská správa sociálního zabezpečení) IČ: 00006963

Adresa: Zelená 34a/3158, 70200 Ostrava, CZ

nepřistupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzBrázdilová Lenka, nar. TYP: fyzická IDzBRÁZDILLENK010476 1 01.04.1976, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Brázdilová, Lenka, 01.04.1976 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

V.K: zveřejní V IR

Doruč : IS

D

Oba plátci dle výroku I. + Bó Všem shora DS, jinak ob. I

V Ostravě dne 30.5.2016

L. Mušálková, VSÚ