14 INS 31687/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-lvvvvl vv lv .vv-v lv I I-Iv-vvlvvvv

14INS 31687/2015 A17-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 115141-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 vs0L 322-2016.doc 2016/04/28 12:52:59 Horňáček anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61969036, podnikající Fo, ID: HORŇÁČEPETR251073 1 Typ DS: F0

anonymizovano HORŇÁČEK, v Kolonii 41, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, cz

ID DS: xt9bvdq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 10:14:59

Lukáš Mareš 31.05.2016 15:04:25

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 10:14:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 15:04:25 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 07:53 Kontrolu provedl: Mokrošová anonymizovano

01.06.2016 00:16

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v lv lvlvvlv vv! lv lvlv-v! v. v. Ivvvv .uv-vv

14INS 31687/2015 A17-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 115141-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 vs0L 322-2016.doc 2016/04/28 12:52:59 lng. Horňáčková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74075403, podnikající Fo, ID: HORŇÁČKDAGM030679 1 Typ DS: F0

anonymizovano HORŇÁČKOVÁ, Engelmüllerova 3035/14, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: dv7ahja

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 10:15:00

Lukáš Mareš 31.05.2016 15:07:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 10:15:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 10:15:00 31.05.2016 15:07:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 07:53 Kontrolu provedl: Mokrošová anonymizovano

01.06.2016 00:16Spisová značka:14INS 31687/2015 Identifikace dotazu:115141-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 09:11 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzHorňáček anonymizovano , anonymizovano , TYPľpodnikající IDzHORŇÁČEPETR251073 1 IČ: 61969036, podnikající FO FO Údaje o schránce: tyszO ID DS:Xt9deq Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano HORŇÁČEK IČ: Adresa: V Kolonii /41, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, CZ anonymizovano

Adresátzľng. Horňáčková anonymizovano , nar. Typľpodnikající 1D:HORŇÁČKDAGM0306 anonymizovano , IČ: 74075403, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ:FO ID DS:dV7ahja Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano HORŇÁČKOVÁ IČ:

Adresa: Engelmüllerova 14/3035, 70200 Ostrava, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R