14 INS 29533/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Il' Ivvvll lvvv v lv "vv-v lv-'lv' .vv lv

14INS 29533/2015 A13-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 110397-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 566-2016.doc 2016/04/27 15:00:10 Petrokámen s.r.o., IČ: 29366259, právnická, ID: PETROKÁM E29366259 1 Typ DS: P0

Petrokámen s.r.o., Severní 1020, 66442 Modřice, CZ

ID DS: f2sjnin

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 11:41 :47 09.05.2016 11:41:47

Lukáš Mareš 09.05.2016 12:19:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 11:41:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 12:19:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 12:54 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

10.05.2016 01 :28

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-u .v Ivvv l vllvv l lvl' 'lv-v vuvvl 'lvl-'vu'

14INS 29533/2015 A13-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 110397-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 566-2016.doc 2016/04/27 15:00:10 MARAMEUS GROUP, s.r.o. "v likvidaci", IČ: 27794547, právnická, ID: MARAMEUS 27794547 1 Typ DS: PO

MARAMEUS GROUP, s.r.o. "v likvidaci", Dolní 404, 74715 Šilheřovice, CZ ID DS: 8jnj477

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 11:41:41

Lukáš Mareš 16.05.201616:10:28

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 11:41:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 16:10:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 11:47 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

17.05.2016 00:05Spisová značkazl4INS 29533/2015 Identifikace dotazu:110397-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 10:33 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMMRAMEUS GROUP, s.r.o. "V Typľprávnická ID:MARAMEUS 27794547 l likvidaci", IČ: 27794547, právnická Údaje o schránce: typzpo Název DS firma: MARAMEUS GROUP, s.r.o. "V likvidaci"

ID Ds:8jnj477 Stav DS Přístupná

IČ: 27794547Adresa: Dolní /404, 74715 Šilheřovice, cznepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena prozl adresátůAdresátzPetrokámen s.r.o., IČ: 29366259, Typľpmávnická IDzPETROKÁME29366259 l právnická Hledáno V DS: typ: PO, Petrokámen s.r.o., 29366259

Údaje o schránce: typ: PO ID DS:f2sjnin Stav DS:Přístupná

Dotaz proveden na tyto typy DS:OVM, OVM_EXEKUT, OVM_NOTAR, OVM_REQ, PO, PO_REQ, PO ZAK

Název DS:firma: Petrokámen s.r.o. IČ: 29366259 Adresa: Severní /1020, 66442 Modřice, CZ

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R