14 INS 26743/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvvl vv 'vv-v l lv l v-Ivllvvvlvv

14INS 26743/2015 -A14 rozhodnutí VS, tisková skupina 42458-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 434-2016.doc 2016/04/12 10:31 :53 Reclík anonymizovano , anonymizovano , IČ: 70230986, podnikající F0, ID: RECLÍK RUD0080176 1 Typ DS: PFO

anonymizovano Reclík- anonymizovano Reclík, Třanovice 308, 73953 Třanovice, CZ

ID DS: pmjhury

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

05.05.2016 09:33:01

Zprávu vypravil: Táňa Kajzarová

Doručeno: 05.05.2016 10:15:11

05.05.2016 09:33:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

05.05.2016 09:33:01 05.05.201610:15:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 12:55 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

06.05.2016 01 :13Spisová značka:14INS 26743/2015 Identifikace dotazuz42458-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:05.05.2016 08:30 Kontrolu proved JIKajzarová Táňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:Reclík anonymizovano , anonymizovano , TYPľpodnikající IDzRECLÍK RUD0080176 l IČ: 70230986, podnikající FO FO

Údaje o schránce: typzpFo ID DS:pmjhury Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Reclík, firma: anonymizovano Reclík

IČ: 70230986

Adresa: 308, 73953 Třanovice, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R