14 INS 11164/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvlll 'lv-I lvvv v

"v Ivvvlv lvlvvvvllv

14INS 11164/2014 B107-Rozhodnutní o odvolání, tisková skupina 110561-4/2016 SOUDCE Lhůta:

2 VSOL 1196-2015 zproštěn 2016/04/27 15:18:22 FOUNDEIK, s.r.o., IČ: 25860798, právnická, ID: FOUNDEIK,25860798 1 Typ DS: P0

FOUNDEIK, s.r.o., Hlubočky-Mariánské Údolí, Nádražní 50, PSČ 783 66

ID DS: cvq62gn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 09:48:35

Lukáš Mareš 23.05.2016 10:38:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 09:48:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 09:48:35 23.05.2016 10:38:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 14:05 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

24.05.2016 01 :12

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvlvv-vv vvlvv II I-u." I I II .ÚIV- VI v

14INS 11164/2014 B107-Rozhodnutní o odvolání, tisková skupina 110561-4/2016 SOUDCE Lhůta:

2 VSOL 1196-2015 zproštěn 2016/04/27 15:18:22 JUDr. Termer anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40582779, ins. správce, ID: TERMER DAVI680212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Termer-JUDr. anonymizovano Termer, Opatovická 156/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: trwyj6q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 09:48:43

Lukáš Mareš 23.05.2016 10:29:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 09:48:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 10:29:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 14:05 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

24.05.2016 01 :12v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I-vlvlvv lvl. ..vv VI . vvv-vllu Iv-v

14INS 11164/2014 B107-Rozhodnutní o odvolání, tisková skupina 110561-4/2016 SOUDCE Lhůta:

2 VSOL 1196-2015 zproštěn 2016/04/27 15:18:22 VJV INSOLVENCE, v.o.s., IČ: 24318400, právnická, ID: VJV INSOL24318400 1 Typ DS: PO

VJV INSOLVENCE, v.o.s., Révová 3242/3, 10000 Praha 10, CZ

ID DS: igfiinz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 09:48:36

Lukáš Mareš 23.05.2016 15:43:53

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 09:48:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 09:48:36 23.05.2016 15:43:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 14:04 Kontrolu provedl: Mokrošová Petra

24.05.2016 01 :12Spisová značkazl4INS 11164/2014

Identifikace dotazu:110561-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 08:45 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů

Adresát: FOUNDEIK, s.r.o., IČ: 25860798, Typzprávnická

ID:FOUNDEIK,25860798

Stav DS Přístupná

IDzTERMER DAVI680212 právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:qu62gn Název DS firma: FOUNDEIK, s.r.o. IČ: 25860798 Adresa: Nádražní /50, 78366 Hlubočky-Mariánské Údolí, cz AdresátzJUDr. Termer anonymizovano , nar. Typľ anonymizovano , IČ: 40582779, ins. správce správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:trwyj6q

Název DS anonymizovano Termer, firma: JUDr. anonymizovano Termer IČ: 40582779 Adresa: Opatovická 24/156, llOOO Praha l, CZ anonymizovano

Adresátn'VJV INSOLVENCE, v.o.s., IC: 24318400, právnická Údaje o schránce: typzpo

Typľprávnická

ID DS:igfiinz

Název DS firma: VJV INSOLVENCE, v.o.s. IČ: 24318400 Adresa: Révová 3/3242, lOOOO Praha lO, CZ

Stav DS Přístupná

IDzVJV INSOL24318400

Stav DS Přístupná l l lnepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSEMOS Strana 1 z 1

AAM112R