14 INS 1110/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-v-vvvv lvl v I vu "vv- vv" .uv-v

14INS 1110/2015 A31-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 70230-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

3VSOL 259-2016.doc 2016/04/19 09:22:29 JUDr. Stoklas Petr, advokát, ID: STOKLASPETR 13 Typ DS: PFO_ADVOK

Petr Stoklas-Stoklas Petr, JUDr., Masná 1324/1, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: wz7ga65

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.2016 08:17:05 11.05.2016 08:17:06

Lukáš Mareš 11.05.2016 08:35:28

Zprávu vypravil: Doručeno:

11.05.2016 08:17:05 11.05.2016 08:17:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 08:35:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 12:53 Kontrolu provedl:

12.05.2016 01 :02

Mokrošová PetraSpisová značkazl4INS 1110/2015 Identifikace dotazu:70230-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:11.05.2016 07:13 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Stoklas Petr, advokát TYPľadvokát 1D:STOKLASPETR 13 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:wz7ga65 Stav DS Přístupná

Název DS Petr Stoklas, firma: JUDr. Petr Stoklas, advokát, eV.Č. 1268 IČ: 66207436

Adresa: Masná 1/1324, 70200 Ostrava, CZnar. 07.04.1960 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R